Vấn đề IPN PayPal của Subscriptions

WooCommerce Subscriptions sử dụng hệ thống IPN (Thông báo Thanh toán Tức thì) của PayPal để đề data đồng bộ với PayPal.

Khi PayPal xử lý một khoản thanh toán hoặc sự kiện đăng ký khác, như hủy bỏ, nó gửi một IPN tới trang web. Subscriptions xử lý IPN này và thực hiện các hành động thích hợp liên quan đến các đơn hàng và đăng ký tương ứng.

Ví dụ, khi có một khoản thanh toán định kỳ, việc thanh toán xảy ra thông qua PayPal và một IPN được gửi xác nhận rằng khoản thanh toán đã được xử lý. Trang web nhận thông điệp này, tạo ra một đơn đặt hàng để ghi lại giao dịch và đặt trạng thái của các đơn đặt hàng và đăng ký tương ứng để phản ánh việc thanh toán đã được xử lý.

Đôi khi, lỗi xảy ra khi xử lý IPN. Lý do gây ra lỗi đa dạng. Một số lý do phổ biến nhất bao gồm IPN cho đơn đặt hàng không tồn tại trong cửa hàng và các plugin bên thứ ba hoặc vấn đề với code tùy chỉnh.

Các vấn đề IPN cũng xuất hiện với các triệu chứng khác nhau, từ đơn hàng tái tạo không được tạo ra mặc cho PayPal thu phí của một khách hàng cho đến việc tạo ra nhiều đơn hàng tái tạo khi PayPal chỉ tính phí một lần hoặc PayPal và Subscriptions không đồng ý về số tiền mà khách hàng đã / hoặc nên đã bị tính phí.

Hướng dẫn này giải thích cách tìm thông tin được sử dụng để xác lỗi với WooCommerce Subscriptions trong hệ thống IPN chuẩn của PayPal.

Thông báo Lỗi Xử lý IPN

Khi xảy ra lỗi khi xử lý IPN, WooCommerce Subscriptions sẽ hiển thị thông báo như sau ở đầu bảng điều khiển quản trị WordPress của cửa hàng của bạn.

Ảnh chụp màn hình lỗi IPN của Subscriptions PayPal
Lỗi IPN của Subscriptions PayPal

Khi thông báo này được hiển thị, đó là bởi vì bản chất chính xác của lỗi không thể được xác định tự động. Điều này sẽ yêu cầu thêm điều tra từ nhóm hỗ trợ để tìm ra lỗi và nguyên nhân của nó. Ngoài ra, để đảm bảo lỗi không xảy ra lần nữa, có thể cần một hình thức can thiệp để giải quyết lỗi.

Khi mở một vé để báo cáo lỗi này, có vài mảnh thông tin sẽ giúp nhóm hỗ trợ cung cấp trải nghiệm mượt mà hơn.

Hãy chắc chắn bao gồm một bản sao của báo cáo trạng thái hệ thống . Báo cáo trạng thái hệ thống cung cấp một bức ảnh chụp về mã và dữ liệu của trang, như phiên bản WooCommerce và plugin nào được cài đặt. Loại thông tin này giúp nhóm hỗ trợ hiểu hơn về bối cảnh của lỗi.

Cuối cùng, nếu một số thông tin dưới đây có thể được bao gồm, nó có thể giúp chẩn đoán lỗi.

Trang Chi tiết Đăng ký PayPal

PayPal cung cấp thông tin về tiếp biến thông qua Trang Chi tiết Đăng ký.

Trang này sẽ nhìn giống như hình dưới đây – PayPal thay đổi giao diện của họ từ thời gian đến thời gian và hiển thị các giao diện khác nhau cho các nước và các loại tài khoản khác nhau, trang của bạn có thể xuất hiện khác.

Một ảnh chụp màn hình của màn hình này đối với một đơn đăng ký có vấn đề trên trang web của bạn sẽ rất hữu ích. Bạn có thể ghép chúng bằng cách xem ID hồ sơ hoặc khách hàng.

Ảnh chụp màn hình Trang Chi tiết Đăng ký PayPal

Trang này giữ thông tin về những gì PayPal biết về tiếp biến. Nếu có sự khác biệt giữa những chi tiết này và những chi tiết mà WooCommerce và Tiếp bản có thì đó là một dấu hiệu.

Trang Lịch sử Trạng thái Hồ sơ của PayPal

Tìm thấy bằng cách nhấp vào liên kết View History trên trang tiếp bản (gần đầu, dưới Thông tin Tiếp bản). Nó tương tự như hình này:

Lịch sử Kế hoạch Thanh toán Định kỳ PayPal

Khi Subscriptions gửi bất kỳ dữ liệu nào cho PayPal, nó sẽ được ghi lại ở đây. Khi nó được tạo, khi nó bị tạm ngừng hoặc kích hoạt lại, khi nó bị hủy. Nếu Subscriptions tuyên bố rằng nó đã tạm ngừng tiếp biến, nhưng PayPal không đăng ký sự thay đổi đó, đó là một manh mối.

Lịch sử IPN cho Tiếp biến có vấn đề

PayPal giữ lại hồ sơ của các thông điệp IPN. Chúng cũng có thể truy cập thông qua tài khoản PayPal của bạn. Những thông tin này có thể rất quý giá khi chẩn đoán lỗi IPN. Ví dụ, nếu việc thử lại IPN, chúng tôi sẽ biết là thức sẽ tạo nên nhiều đơn đặt hàng, nhưng một điều gì đó đang không đúng bởi vì nó phải thử lại.

Để tìm lịch sử IPN:

  • Tìm kiếm bằng ID hồ sơ cho giao dịch thanh toán cuối cùng trên trang này ( Activity > All transaction s):
Tìm kiếm Giao dịch bằng ID Hồ sơ
  • Xem chi tiết giao dịch và lấy ID từ đó:
Chi tiết Giao dịch
  • Đưa ID Giao dịch vào màn hình Lịch sử IPN để tìm kiếm:
Tìm kiếm Lịch sử IPN
  • Nhấp vào liên kết ID thông điệp, và cũng chụp lại màn hình đó:
Thông điệp IPN

Những là tất cả thông tin chúng tôi cần cùng với các yêu cầu thường thấy của vé WooCommerce: Báo cáo Trạng thái Hệ thống, chi tiết FTP, và đôi khi chi tiết truy cập cơ sở dữ liệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader