Update tính năng Auto Feed lên Google Merchant Center

Với những cập nhật mới nhất của BurgerPrints, bắt đầu từ hôm nay, người bán đã có thể ‘auto feed’ các sản phẩm từ trên site BurgerPrints ‘custom domain’ lên GMC của mình.

Về GMC – Google Merchant Center

Google Merchant Center là một công cụ giúp bạn tải và lưu trữ dữ liệu thông tin của sản phẩm, sau đó cung cấp những dữ liệu thông tin cho quảng cáo mua sắm và các dịch vụ khác của Google để đảm bảo việc tiếp cận những khách hàng tiềm năng của sản phẩm quảng cáo.

Tính năng Auto Feed

Thông thường với quảng cáo mua sắm của Google (Google Shopping Ads), người bán cần phải feed một số lượng variant đủ lớn để có thể đảm bảo hiệu quả của quảng cáo. Vấn đề feed sản phẩm lên GMC này đã được BurgerPrints giải quyết bằng cách ra mắt tính năng Auto Feed.

Cụ thể:

Seller sẽ không phải làm thủ công bằng cách tải file csv rồi upload lên feed của GMC nữa, và mỗi khi chỉnh sửa campaign thì sẽ không cần phải cập nhật lại file csv và upload lại, điều này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho seller.

Với tính năng Auto Feed, khi lên campaign trên BurgerPrints, các sản phẩm đó sẽ tự động lên feed của GMC sau khoảng 60 phút. Và đồng thời nếu seller chỉnh sửa campaign thì feed cũng sẽ được update những chỉnh sửa đó.

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Vào Domain -> chọn domain đã kết nối với GMC

Bước 2: Chọn tab Google Shopping -> Sign in with Google

Bước 3: Chọn email đăng ký tài khoản GMC

Bước 4: Click Alow

Bước 5: Tích vào ô Manage your product listings and accounts for Google Shopping và click Alow.

Màn hình báo cài đặt thành công tính năng Auto Feed

Bước 6: Tạo auto feed GMC bằng cách vào Campaign -> Chọn Generate Product Feed.

Chọn Add Product Feed.
Chú ý với mỗi domain sẽ chỉ tạo được 1 auto feed GMC

Bước 7: Điền tên feed, domain, chọn các trường thông tin để lọc sản phẩm feed lên GMC (hoặc không chọn nếu muốn feed hết tất cả sản phẩm).
Tích vào chọn GMC, chọn bao gồm các campaign private không rồi click Save.

Note: Seller có thể chọn xóa một item khỏi GMC auto feed, nếu thực hiện xóa item khỏi GMC auto feed thì items đó sẽ không được thêm vào lại feed kể cả khi seller update feed hoặc xóa GMC auto feed đi và tạo lại.

Khi xóa GMC auto feed thì sẽ đồng bộ xóa hết các variants trong feed đó trên GMC

 

Chú ý:

– Sau khi cài đặt thành công tính năng Auto Feed, người bán có thể vào mục Generate Product Feed trong Campaign để thực hiện auto feed, mỗi domain chỉ generate được 1 products auto feed GMC.

– Có thể chọn các campaign private khi auto feed.

– Các update campaign như: takedown camp, end camp, open camp đã bị take down,…hoặc edit (thêm tag, màu, size, base…) thì product feed được update và đồng bộ lên GMC.

– Seller có thể chọn xóa một item khỏi GMC auto feed, nếu thực hiện xóa item khỏi GMC auto feed thì items đó sẽ không được thêm vào lại feed kể cả khi seller update feed hoặc xóa feed đi và tạo lại.

– Khi xóa GMC auto feed thì sẽ đồng bộ xóa hết các variants trong feed đó trên GMC.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader