Tùy chọn Thời gian

Khi sử dụng AutomateWoo, bạn có thể đặt luồng làm việc của mình để chạy vào bất kỳ thời gian nào! Điều này cho phép bạn nhắm mục tiêu khách hàng của mình khi họ cảm thấy nhận lời nhục mục tiêu tiếp thị của bạn nhất. Hộp Timing nằm ở bên phải trang luồng làm việc của bạn và có bốn tùy chọn dễ sử dụng để chọn.

Ngay lập tức

Lựa chọn đầu tiên và rõ ràng nhất là chạy luồng làm việc mới của bạn ngay lập tức. Điều này được hiển thị như tùy chọn Run Immediately.

Chậm trễ

Tuỳ chọn thứ hai là để Delay luồng làm việc mới của bạn trong một khoảng thời gian nhất định sau khi Trigger gây ra, cho dù đó là phút, giờ, ngày, tuần hoặc thậm chí hàng tháng. Thế nên luồng làm việc sẽ vào Queue , và khi thời gian đã thiết lập đã trôi qua thì Action(s) sẽ chạy.

Ví dụ, nếu một khách hàng tạo tài khoản trong cửa hàng của bạn, bạn có thể chọn tạo một email chào mừng bị trì hoãn vài phút hoặc giờ. Bằng cách chọn tùy chọn chậm trễ này, bạn có thể thêm một cảm giác thân mật hơn vào giao tiếp với khách hàng và làm cho họ cảm thấy được chào đón.

Lưu ý rằng nếu bạn chọn để trì hoãn luồng làm việc của bạn theo một số tháng nhất định (được giới thiệu trong phiên bản 5.1), ngày chính xác các hành động chạy có thể thay đổi do các tháng có độ dài khác nhau. Ví dụ, nếu một luồng làm việc với một tháng trì hoãn được kích hoạt vào ngày 31 tháng 3, nó sẽ chạy vào ngày 30 tháng 4 (vì không có ngày 31 tháng 4).

Đã lên lịch

Trong phiên bản 2.9, chúng tôi đã thêm một tùy chọn thời gian mới và mạnh mẽ, được gọi là Scheduled . Các nghiên cứu cho thấy rằng Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm là những ngày tốt nhất để gửi email cho khách hàng, trong khi cuối tuần và Thứ Hai có thể là những ngày tệ nhất. Nghiên cứu cũng cho thấy 10 giờ sáng, 8 giờ tối và 2 giờ chiều là một số thời gian tốt nhất trong ngày để gửi email.

Tuỳ chọn Đã lên lịch cho phép bạn chọn thời gian và ngày trong tuần để liên lạc với khách hàng của mình. Như một tùy chọn bổ sung, một Minimum Wait

Nếu một luồng làm việc với tùy chọn thời gian này được kích hoạt, nó sẽ ở trong hàng đợi trong 1 tuần trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Sau 1 tuần đã trôi qua, nó sẽ chạy vào ngày sớm nhất trong hai tùy chọn đã lên lịch.

Cố định

Tuỳ chọn thời gian fixed sẽ lên lịch cho một luồng làm việc ở một ngày và thời gian cụ thể. Xin lưu ý rằng nếu ngày này ở trong quá khứ, luồng làm việc sẽ chạy ngay lập tức.

Lên lịch với một Biến

AutomateWoo cũng cung cấp tuỳ chọn lên lịch một luồng công việc để chạy vào một ngày và thời gian cụ thể được đặt bởi một biến. Ví dụ, bạn có thể lên lịch một luồng làm việc để chạy hai giờ trước mỗi lần thanh toán gia hạn đăng ký bằng cách sử dụng biến {{ subscription.next_payment_date | modify: -2 hours }}.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader