Tùy Chọn Thanh Toán Trực Tiếp Pro Cho WooCommerce

Direct Checkout Options Pro for WooCommerce kích hoạt hai tùy chọn thanh toán như một-click và cùng trang. Với tùy chọn thanh toán trên cùng một trang, bạn có thể cho phép khách hàng thanh toán trên cùng trang. Trong khi đó, với tùy chọn Thanh toán một-click, bạn có thể chuyển hướng khách hàng đến trang thanh toán trực tiếp bằng cách bỏ qua giỏ hàng.

Cài Đặt

  1. Download tải Direct Checkout Options Pro for WooCommerce .zip file từ tài khoản WooCommerce của bạn.
  2. At the Admin Panel, go to Plugins > Add New Upload Plugin với file bạn đã tải xuống sau khi mua.
  3. Install Activate tiện ích mở rộng.

Thông tin thêm tại: Cài Đặt và Kích Hoạt Plugins/Tiện Ích Mở Rộng .

Làm Thế Nào Để Cấu Hình Tùy Chọn Thanh Toán Trực Tiếp Pro Cho WooCommerce?

Để bắt đầu cấu hình cho tiện ích mở rộng này, đi đến WooCommerce > Settings > Direct Checkout Pro và nhấp vào tab ” General Settings ” tại bảng điều khiển quản trị. Tại đây, bạn có thể cấu hình các tùy chọn sau.

Ẩn Nút Thêm vào Giỏ Hàng Mặc Định

Bật/Tắt tùy chọn này để hiển thị hoặc ẩn nút thêm vào giỏ hàng mặc định từ trang sản phẩm và trang cửa hàng.

Phương Thức Thanh Toán

Chọn phương thức thanh toán trực tiếp hoặc one-click hoặc same page .

Chọn một One-click tùy chọn để chuyển hướng khách hàng trực tiếp đến trang thanh toán bằng cách bỏ qua giỏ hàng một khi họ nhấp vào nút “ Buy Now ”. Bạn cũng có thể apply one-click checkout method to specific products, categories, or whole shop . Bạn có thể tùy chỉnh nút “ Buy Now ”as well.

Plugin thanh toán trực tiếp pro của WooCommerce

Chọn tùy chọn Same Page để cho phép khách hàng thanh toán trên cùng một trang cho dù họ đang ở trang sản phẩm hoặc trang cửa hàng. Bạn có thể apply same page checkout method to specific products, categories, or whole shop .

Plugin thanh toán trực tiếp pro của WooCommerce

Quản Lý Trường Thanh Toán

Nhấp vào tab “ Manage Checkout Fields ” để loại bỏ các trường không cần thiết từ trang thanh toán. Tại đây, bạn có thể thấy tất cả các trường thanh toán và bạn có thể kiểm tra các trường để loại bỏ chúng khỏi trang thanh toán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader