connect-telegram

Trình xuất dữ liệu cho WooCommerce Points and Rewards

Trình xuất dữ liệu cho WooCommerce Points and Rewards

Yêu cầu

 • WooCommerce 3.5+
 • WooCommerce Points and Rewards 1.6.31+

Cài đặt

 1. Tải xuống tệp exporter-for-woocommerce-points-and-rewards .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin . Choose File với tệp bạn đã tải về.
 3. Install Now Activate Plugin .

Thiết lập và Cấu hình

Cách sử dụng

Sau khi kích hoạt Exporter for WooCommerce Points and Rewards ,

 1. Di chuyển đến WooCommerce > Points and Rewards > Settings > Points Export Settings.
 2. Dưới Points Export Setting , có hai tùy chọn xuất:
  • Nhật ký Điểm
  • Điểm Khách hàng
 3. Ngoài ra, quản trị viên có thể lọc theo users/user roles để lấy dữ liệu điểm người dùng tương ứng một cách dễ dàng.
Points Log option

Để xuất dữ liệu theo Nhật ký Điểm,

 • Quản trị viên có thể chọn lọc và xuất dữ liệu theo các sự kiện khách hàng riêng lẻ, Product Review, Account Signup, Point Expired, Order Earned, Order Redeemed, Admin Adjustment và cũng qua bất kỳ hành động tùy chỉnh nếu có.
 • Quản trị viên cũng có thể chọn specific columns để xuất, ví dụ như User ID, Username, First Name, Last Name, Email, Points, Events, Order ID Date .

Nhấp Export và tệp CSV của bạn sẽ được tạo ra (tương tự như hình dưới đây):

Customer Points option

Để xuất dữ liệu theo Điểm Khách hàng,

 • Quản trị viên có thể lựa chọn specific columns để xuất customer available points như User ID, Username, First Name, Last Name, Email Available Points .
 • Nhấp Export và tệp CSV của bạn sẽ được tạo ra (tương tự như hình dưới đây):

Phần mở rộng được hỗ trợ

 • Cải tiến cho WooCommerce Points and Rewards

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader