Trình thiết kế sản phẩm tùy chỉnh cho WooCommerce

Note: Sản phẩm này không còn được bán trên Woo.com. Tài liệu này được để lại cho bạn để giúp đỡ với cấu hình và khắc phục sự cố, nhưng không còn được cập nhật.

Trình thiết kế sản phẩm tùy chỉnh cho WooCommerce cho phép bạn cho phép khách hàng thiết kế các sản phẩm khác nhau trên cửa hàng trực tuyến của bạn như mũ, áo phông, thẻ, cốc, v.v.

Kích hoạt Trình thiết kế Sản phẩm cho Bất kỳ Sản phẩm

Tại back-end đi đến sản phẩm mà bạn muốn kích hoạt tùy chỉnh. Bạn sẽ tìm thấy phần thiết kế sản phẩm ở phía dưới, ở đây nhấp vào nút để kích hoạt tính năng tùy chỉnh cho sản phẩm.

Thêm Hình vẽ

Tại back-end đi đến Clip art > Add Clip Art . Ở đây bạn có thể tải lên hình ảnh clip art và xác định tên cũng.

Custom Product Designer

Thêm Danh mục Clip Art

Nhấp vào các danh mục clip art để thêm một danh mục mới cho clip art ví dụ các loại xe hơi, động vật. máy bay v.v.

Custom Product Designer

Cài đặt Chung

Tại back end đi đến Clip Art > Setting để cài đặt trình thiết kế sản phẩm.

Đặt Tiêu đề Đầu Trình thiết kế & Độ rộng Khung vẽ

Bạn có thể xác định tên của trình thiết kế sản phẩm tùy chỉnh và đặt độ rộng khung vẽ theo mong muốn của bạn.

Custom Product Designer

Đặt Phí Thiết kế Sản phẩm

Bạn có thể xác định số phí bạn sẽ tính cho khách hàng để thiết kế sản phẩm.

Custom Product Designer

Cài đặt Màu sắc cho Khung vẽ

Bạn có thể xác định màu nền của khung vẽ, tiêu đề trên cùng và nền cũng.

Custom Product Designer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader