Trình chuyển đổi trang web dựa trên quốc gia

Tài liệu về Trình chuyển đổi trang web dựa trên quốc gia cho WooCommerce.

Cài đặt

 1. Tải file .zip từ Tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với file bạn đã tải Choose File .
 3. Install Now Activate tiện ích mở rộng.

Thêm thông tin tại Cài đặt và Kích hoạt Plugins/Tiện ích mở rộng .

Thiết lập và Cấu hình

Khi tiện ích mở rộng được cài đặt, bạn có thể xem ” Bộ chọn Quốc gia” dưới WordPress Admin > WooCommerce. Click để truy cập thiết lập.

Cài đặt chung:

Từ tab cài đặt chung bạn có thể kiểm soát các tuỳ chọn sau

 • Kích hoạt/Vô hiệu hóa tiện ích mở rộng Bộ chọn Quốc gia
 • Kích hoạt/Vô hiệu hóa tuỳ chọn để thiết lập thời gian cookie
 • Dùng textbox để định nghĩa thời gian cookie trong ngày sau khi nó hết hạn.
 • Thêm URL trang web mặc định để hiển thị trên popup cho việc chuyển hướng
 • Kích hoạt Bắt buộc Chuyển hướng pop-up.
 • Đặt thời gian hẹn giờ từ 0-60 giây cho Bắt buộc Chuyển hướng pop-up. Đặt thời gian hẹn giờ là 1 giây nếu bạn muốn chuyển hướng người dùng đến website phù hợp với quốc gia họ mà không hiển thị popup.
 • Loại trừ việc chuyển hướng cho người dùng đã đăng nhập
 • Kích hoạt popup chuyển đổi.
 • Sử dụng shortcode {country_name} để hiển thị một nút chuyển đổi ở bất kỳ đâu trên trang web của bạn. Nút chuyển đổi sẽ tải danh sách quốc gia khi nhấp vào mà bạn đã tạo trang web chuyên biệt.
 • Thêm biểu tượng để hiển thị cùng với nút chuyển đổi trang web.

Lục địa:

Từ tab lục địa, bạn có thể kích hoạt các châu lục để hiển thị các quốc gia trong cùng châu lục ở tab quốc gia. Ví dụ nếu bạn có một trang web dựa trên quốc gia được cá nhân hóa chỉ cho khu vực châu Âu, bạn có thể chọn kích hoạt chỉ các quốc gia châu Âu trong tab “Quốc gia”.

Quốc gia:

Bạn có thể thêm URL cho từng quốc gia để chuyển hướng người dùng dựa trên vị trí của họ. Khi người dùng truy cập trang web của bạn, dựa trên vị trí của họ, tiện ích mở rộng sẽ chuyển hướng hoặc hiển thị popup để gửi người dùng đến trang web cụ thể cho quốc gia của họ.

Popup:

Để truy cập cài đặt popup điều hướng tab “popup”.

 • Kích hoạt/Vô hiệu hóa Popup
 • Kích hoạt hộp kiểm để luôn Hiển thị với popup trừ khi người dùng lựa chọn một tùy chọn để đóng popup, ở lại trang web hiện tại hoặc điều hướng đến một trang web quốc gia.
 • Tích chọn hộp kiểm để ẩn Popup từ người dùng đã đăng nhập.
 • Chọn trình bày cho cửa sổ Popup từ dropdown trình bày 2 tuỳ chọn:
  • Template 1st: Popup chuyển hướng
  • Template 2nd: Danh sách các quốc gia từ mỗi Châu lục
 • Chọn vị trí của cửa sổ Popup từ tab pull-down:
  • Giữa
  • Đỉnh
  • Đáy
 • Thiết lập Kích thước Chữ cho văn bản trong Popup
 • Kích hoạt văn bản header và nhập tiêu đề tùy chỉnh
 • Tùy chỉnh các yếu tố văn bản của popup body

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader