connect-telegram

Trình chỉnh sửa và quản lý các trường thanh toán

Cài đặt và Cấu hình

Cách thêm trường thanh toán WooCommerce:

Để thêm các trường thanh toán mới, hãy truy cập WooCommerce > Checkout Fields. Bạn có thể thêm nhiều trường thanh toán và kích hoạt chúng dựa trên sản phẩm, danh mục, vai trò người dùng và hơn thế nữa. Khi thêm các trường tùy chỉnh mới, các tùy biến sau đây có sẵn:

 • Chọn nhãn trường
 • Chọn thứ tự sắp xếp trường
 • Chọn từ 19 loại trường ( Xem danh sách dưới đây )
 • Thêm giá trường (Để trống trường để không thêm giá trường bổ sung)
 • Tạo các trường tùy chọn hoặc bắt buộc
 • Hiển thị trường trên trang chi tiết người dùng WP-admin
 • Tạo các trường đầy đủ hoặc rộng một nửa
 • Thêm placeholder trường, mô tả và CSS tùy chỉnh
 • Chọn từ 15 vị trí hiển thị
 • Gán trường cho các vai trò người dùng cụ thể
  (Chọn vai trò người dùng để hiển thị trường chỉ cho các vai trò người dùng đã chọn)
 • Tạo các trường phụ thuộc vào trường hiện tại
  (Tùy chọn tạo trường phụ thuộc vào trường phụ thuộc khác – xây dựng phụ thuộc đến cấp độ nth)
 • Gán trường cho các sản phẩm, danh mục và thẻ cụ thể
  (Một khi đính kèm, trường chỉ hiển thị khi bất kỳ sản phẩm được chọn nào nằm trong giỏ hàng.)

Vị trí trường trên trang thanh toán:

Tiện ích mở rộng đi kèm với 15 vị trí trường được định trước để đặt trên trang thanh toán của bạn.

 • Trước hoặc sau Chi tiết Khách hàng
 • Trước hoặc sau Form thanh toán
 • Trước hoặc sau Form giao hàng
 • Trước hoặc sau Điều khoản và Điều kiện
 • Trước hoặc sau Đánh giá đơn hàng
 • Trước hoặc sau Ghi chú đơn hàng
 • Trước hoặc sau nút Gửi đơn hàng
 • Trước tiêu đề Đánh giá đơn hàng

Hạn chế Trường bởi Vai trò Người dùng:

Một khi trường được gán cho một vai trò người dùng cụ thể, nó sẽ xuất hiện trên trang thanh toán cho vai trò người dùng được áp dụng. Điều này giúp giữ trang thanh toán sạch sẽ và chỉ hiển thị trường khi cần.

 • Trước hoặc sau các Điều khoản và Điều kiện
 • Trước hoặc sau nút Gửi Đơn hàng

Trường phụ thuộc:

Khi tạo trường mới, bạn có thể chọn tạo nó phụ thuộc vào các trường khác. Điều này giúp giữ trang thanh toán sạch sẽ và hiển thị các trường chỉ khi giá trị của trường liên quan trước đó được chọn. Với phiên bản 2.0.0 trở đi, tiện ích mở rộng hỗ trợ phụ thuộc đến cấp độ nth nơi bạn có thể tạo các trường phụ thuộc vào các trường phụ thuộc khác.

Giá trường:

Bạn đặt giá trường bằng số lượng cố định hoặc tỉ lệ phần trăm. Đối với trường có các tùy chọn cấp dưới như hộp thả xuống, bạn có thể thêm giá cho mỗi tùy chọn thả xuống. Nếu bạn không muốn thêm giá, để trống trường giá.

Khóa trường ReCaptcha:

Một khi bạn đã tạo trường reCaptcha, bạn sẽ cần thêm khóa reCaptcha của Google tại WooCommerce>Settings>Checkout Fields>reCaptcha.

Quản lý Trường Giao hàng và Thanh toán Mặc định

Bạn có thể tùy chỉnh tiêu đề và khả năng hiển thị của trường giao hàng và thanh toán mặc định dựa trên vai trò người dùng.

Thay đổi nhãn/tiêu đề trường mặc định:

Để thay đổi nhãn của các trường giao hàng và thanh toán mặc định, hãy điều hướng đến: WooCommerce > Settings > Checkout Fields > Fields Titles .

Ẩn các trường mặc định dựa trên vai trò người dùng:

Bạn có thể chọn hiển thị/ẩn và thay đổi thứ tự sắp xếp của trường giao hàng và thanh toán dựa trên vai trò người dùng. Bạn có thể quản lý khả năng hiển thị của cả hai trường giao hàng và thanh toán dựa trên vai trò người dùng.

Danh sách 19 Loại Trường:

 • Văn bản
 • Khu vực văn bản
 • Email
 • Hộp chọn
 • Hộp chọn nhiều mục
 • Tải lên tệp ( New )
 • Hộp kiểm
 • Hộp kiểm nhiều mục
 • Nút radio
 • Số
 • Mật khẩu (trường nhập bí mật)
 • Chọn màu
 • Chọn ngày (lịch)
 • Chọn thời gian
 • Google ReCAPTCHA
 • Tiêu đề
 • Tin nhắn
 • VAT với xác nhận
 • Mô tả (chỉ hiển thị thông báo)

Kiểm tra VAT VIES:

Tiện ích mở rộng đi kèm với 2 loại kiểm tra VAT là độ dài số VAT và kiểm tra VIES. Hiện tại, Ủy ban Châu Âu đang sử dụng dịch vụ SOAP cho việc kiểm tra VAT VIES. Để kiểm tra VAT VIES trên trang web của bạn, vui lòng kích hoạt dịch vụ SOAP trên máy chủ của bạn. Dưới đây là cách kích hoạt PHP-SOAP .

Câu hỏi thường gặp:

Can we sort custom and default fields togather?
Không, do giới hạn kỹ thuật, các trường tùy chỉnh không thể được trộn với các trường mặc định cho việc sắp xếp. Tuy nhiên, bạn có thể sắp xếp các trường tùy chỉnh và các trường mặc định riêng lẻ theo nhu cầu kinh doanh của bạn.

How to display fields in order detail page?
Tiện ích mở rộng tự động hiển thị các trường trong trang chi tiết đơn hàng. Không cần thiết đặt thêm hoặc lập trình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader