connect-telegram

Trang chủ

Trên Trang chủ WooCommerce, bạn có thể theo dõi hiệu suất của cửa hàng, nhận các gợi ý và thông tin quan trọng để phát triển doanh nghiệp của mình, và dễ dàng truy cập vào một số khu vực quan trọng để quản lý cửa hàng của bạn.

Màn hình chính với Danh sách Kiểm tra Cài đặt Cửa hàng được hiển thị
Màn hình chính với hộp Bảng Hoạt động và Quản lý Cửa hàng được hiển thị

Thiết lập hiển thị

Trên góc phải của màn hình chính, một bảng cho phép bạn điều chỉnh cách hiển thị màn hình chính được gọi là Thiết lập hiển thị .

Sử dụng menu này, bạn có thể hiển thị màn hình chính dưới dạng một hoặc hai cột tùy thuộc vào sự ưa thích cá nhân của bạn.

Menu trợ giúp

Bên phải của Thiết lập hiển thị, một menu trợ giúp chứa các liên kết tài liệu hữu ích.

Danh sách kiểm tra cài đặt cửa hàng

Nếu bạn là người dùng mới, chúng tôi sẽ hiển thị trên màn hình chính danh sách những nhiệm vụ quan trọng nhất mà bạn cần hoàn thành để cửa hàng của bạn hoạt động. Các nhiệm vụ đó nhằm hướng dẫn bạn thực hiện các bước này và hoàn tất việc cài đặt cửa hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về mỗi nhiệm vụ, vui lòng truy cập tài liệu Setup Wizard documentation của chúng tôi.

Nếu bạn không muốn xem điều này, bạn có thể ẩn nó qua nút ellipsis ở góc phải phía trên. Sau đó, nếu bạn thay đổi ý kiến, bạn có thể kích hoạt lại nó trên WooCommerce > Settings > Help > Setup wizard > Task List .

Hộp thư đến

Khu vực hộp thư đến được dành riêng để hiển thị nội dung thông tin đến từ nhiều nguồn khác nhau như plugin WooCommerce, Quản lý đăng ký Woo.com, hoạt động tiện ích mở rộng và thành tích cửa hàng. Nó cũng hiển thị nội dung hữu ích mà có thể giúp với các nhiệm vụ hàng ngày để quản lý và tối ưu hóa một cửa hàng.

Trong bảng hộp thư đến, chúng tôi có thể hiển thị các tin nhắn liên quan về tiện ích mở rộng có sẵn trong marketplace của chúng tôi có thể hữu ích cho doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn không muốn nhận những đề xuất này, bạn có thể từ chối bằng cách truy cập WooCommerce > Settings > Advanced > Woo.com > Marketplace suggestions.

Tổng quan thống kê

Tại khu vực này bạn có thể xem tổng quan nhanh về các chỉ số hiệu suất quan trọng nhất của cửa hàng của bạn. Mỗi chỉ số hiệu suất sẽ hiển thị một nhãn thông báo cho bạn biết thống kê đang được trình bày, giá trị của thống kê đó cho khoảng thời gian đã chọn và một thay đổi phần trăm so với giai đoạn trước. Phía trên khu vực này, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa ba phạm vi ngày được xác định trước: hôm nay, tuần đến nay và tháng đến nay. Từ đây, bạn có thể xem các biểu đồ và dữ liệu dạng bảng liên quan để phân tích sâu hơn.

Sử dụng menu tùy chỉnh ở góc phải trên của phần, bạn có thể chuyển đổi việc hiển thị các chỉ số hiệu suất mặc định sau:

Indicator name Description Links to (report name > chart name)
Tổng doanh thu Doanh thu brut – Đổi trả – Mã giảm giá + Thuế + Phí vận chuyển Báo cáo doanh thu > Tổng doanh thu
Doanh thu ròng Doanh thu brut – Đổi trả – Mã giảm giá Báo cáo doanh thu > Doanh thu ròng
Đơn hàng Số lượng đơn hàng mới đặt trong một phạm vi ngày đã chọn Báo cáo đơn hàng > Đơn hàng
Sản phẩm được bán Số lượng từng mục đã được bán Báo cáo sản phẩm > Sản phẩm được bán
Khách thăm quan* Số lượng khách tham quan. Được đếm khi chúng tôi nhìn thấy một người dùng/trình duyệt trong một khoảng thời gian nhất định Jetpack > Thống kê Site
Lượt xem* Số lượt xem trang. Được đếm khi một khách thăm quan tải hoặc tải lại một trang. Jetpack > Thống kê Site

*- các thống kê nêu trên chỉ được hiển thị nếu bạn đã cài đặt và kết nối Jetpack.

Nếu bạn muốn có cái nhìn toàn diện về hiệu suất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader