connect-telegram

Topup Process

Quy trình Topup

Tính năng Wallet trên BurgerPrints dành cho người dùng BurgerPrints Fulfillment dropshipping được quyền topup một khoản tiền nhất định vào wallet từ chính phương thức thanh toán đã cài đặt trong payment method.

– Top Up min: 100$

– Top Up fee: 3% với các phương thức topup ngoại trừ Link Email Payoneer và bank Paypal mass payment.

Tính năng Topup phục vụ lợi ích gì cho người dùng:

– Nhận refund trực tiếp các khoản thanh toán vào wallet: 

• Không phải chờ thanh toán.

• Không mất fee.

• Được dùng khoản refund đó phục vụ cho quá trình fulfillment tiếp theo.

Quy trình topup được thực hiện như sau:

Cách 1: Add funds nhanh chóng

Trên giao diện Dashboard, người dùng có thể thao tác “Add funds” nhanh chóng. Tại đây người dùng sẽ được hướng dẫn cách thức Top-up.

• Topup auto: min 100$, người dùng chọn các phương thức thanh toán đã điền tại “Payment method” bằng cách click button “select billing method”. Hãy lưu ý note ID seller của người dùng vào cột note để quá trình duyệt được dễ dàng hơn.

• Topup manual: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trong popup của chúng tôi. Tại bảng điều khiển này, bạn có thể thao tác top-up từ nhiều phương thức payment mà không cần phải gán chúng vào Payment method. Button “Note” tại đây bạn bắt buộc phải điền đầy đủ cú pháp: Seller ID + Topup date (ví dụ: A10618 topup date 21/08/2021)

Cách 2: Top-up overview

Tại bảng điều khiển Dashboard chọn biểu tượng ví TOPUP cạnh tên tài khoản, giao diện mới mở ra sẽ cho phép người dùng overview toàn bộ dòng tiền top-up và quá trình sử dụng chúng.

Khi click “Add funds”, người dùng sẽ thao tác như cách 1.

Trên giao diện này, các chỉ số được giải nghĩa như sau:

• Fulfillment cost:

– Paid: Tổng số tiền đã dùng để thanh toán đơn hàng fulfillment drop shipping

– Pending: Tổng số tiền của các đơn hàng đang chờ thanh toán

• Credit:

– Current Balance: Số dư ở thời điểm hiện tại

– Pending approval credit: Số dư đang chờ được duyệt

Lưu ý: 

Wallet sẽ hoạt động theo hình thức 1 chiều, nghĩa là khoản Topup và khoản Refund về ví chỉ phục vụ cho mục đích tiêu dùng Dropshipping trên BurgerPrints Fullfillment chứ không được rút về các phương thức thanh toán hiện có của người dùng.

Các khoản tiền nạp vào wallet sẽ được chờ duyệt tối đa trong 24 giờ. Mong bạn thông cảm về quy định này, chúng tôi luôn muốn đảm bảo tất cả các dòng tiền lưu thông là dòng tiền an toàn, để tránh những vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của hai bên. Hãy liên hệ với Supporter để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Nếu người dùng muốn topup bằng bank transfer, Paypal mass payment vui lòng liên hệ đội ngũ support của chúng tôi để biết thêm thông tin về verify tài khoản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader