connect-telegram

Tiện Ích Dashboard

Bảng điều khiển WordPress thường là điều đầu tiên bạn thấy khi đăng nhập. Sau khi kích hoạt, WooCommerce sẽ thêm hai tiện ích dashboard, cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan dễ dàng về cửa hàng của bạn, và thêm một tiện ích nữa nếu bạn có một multi-site với nhiều cửa hàng.

Để tùy chỉnh các tiện ích được hiển thị, hoặc điều chỉnh số lượng cột tiện ích, hãy nhấp vào “ Screen Options ” ở góc trên bên phải của màn hình. Các tùy chọn hiển thị ở đây phụ thuộc vào những plugin bạn đã cài đặt, trang web bạn đang xem, và thậm chí là công ty hosting bạn đang sử dụng. Ví dụ, hai tiện ích mặc định đơn như sau:

Trạng thái WooCommerce

Tiện ích WooCommerce Status mang lại cho bạn cái nhìn tổng quan nhanh về cửa hàng của bạn. Nó bắt đầu với số lượng đơn hàng trong tháng hiện tại, sau đó nó sẽ liệt kê sản phẩm bán chạy nhất của bạn. Cuối cùng, bạn có một lưới các trạng thái đơn hàng và tồn kho.

Nó sẽ cảnh báo bạn nếu bạn có đơn hàng đang xử lý hoặc đơn hàng đang chờ. Điều này cũng áp dụng cho một sản phẩm sắp hết hàng hoặc một sản phẩm đã hết hàng hoàn toàn.

Note: Khi Trình tạo WooCommerce chưa hoàn thành, WooCommerce Status tiện ích sẽ không xuất hiện. Thay vào đó, WooCommerce Setup tiện ích sẽ xuất hiện.

Tiện ích thiết lập WooCommerce hiển thị khi Trình tự tạo Wizard chưa hoàn thành.

Chỉ sau khi Trình tạo WooCommerce hoàn thành, tiện ích Trạng thái WooCommerce sẽ xuất hiện và cũng sẽ có sẵn trong tùy chọn màn hình.

Đánh Giá Gần Đây WooCommerce

Tiện ích WooCommerce Recent Reviews hiển thị những đánh giá gần đây nhất từ cửa hàng của bạn.

Mỗi mục tiện ích sẽ hiển thị những thông tin sau:

  • Gravatar của người đánh giá nếu họ có. Nếu không, hình đại diện mặc định sẽ được hiển thị.
  • Liên kết sản phẩm
  • Tên của người đánh giá
  • Đoạn trích ngắn của đánh giá
  • Đánh giá năm sao

Đơn hàng Multi-Site

Từ WooCommerce 3.4+, giờ đây có một tiện ích xuất hiện dưới Dashboard hiển thị thông tin đơn hàng từ tất cả các trang web trong mạng của bạn. Bạn có thể nhấn vào một đơn hàng để xem chi tiết đơn hàng đó trên trang web đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader