connect-telegram

Tích hợp

AutomateWoo tích hợp với các plugin và dịch vụ yêu thích của bạn để mang lại lợi thế tiếp thị mà bạn cần.

WooCommerce Subscriptions

AutomateWoo tích hợp với Woo Subscriptions để làm cho việc quản lý đăng ký gần như không công. Sử dụng AutomateWoo, bạn có thể tạo luồng công việc dựa trên các sự kiện đăng ký, ví dụ như khi trạng thái đăng ký thay đổi hoặc payment thất bại:

 • Subscription Status Changed – Trigger này có thể được sử dụng cho các thay đổi trạng thái cụ thể (ví dụ: từ hoạt động sang hết hạn) hoặc khi bạn muốn theo dõi bất kỳ thay đổi nào trong tình trạng đăng ký.
 • Subscription Before Renewal – Trigger này chạy số lượng ngày cụ thể trước khi một khoản thanh toán đăng ký được gia hạn.
 • Subscription Before End – Trigger này chạy số lượng ngày cụ thể trước khi kế hoạch đăng ký đến hạn/kết thúc.
 • Subscription Payment Complete – Trigger này kích hoạt khi thanh toán đầu tiên đã được hoàn tất và sau khi mỗi khoản thanh toán gia hạn được trừ thành công.
 • Subscription Payment Failed – Trigger này kích hoạt khi một khoản thanh toán gia hạn thất bại.
 • Subscription Trial End – Trigger này có thể được sử dụng để tạo luồng công việc thông báo cho khách hàng khi kết thúc dùng thử miễn phí.

AutomateWoo cũng chứa nhiều hành động đăng ký có thể được sử dụng để cập nhật giá đăng ký hàng loạt , tạo đăng ký trả trước , tạm dừng thanh toán gia hạn đăng ký , thêm/xóa sản phẩm , thêm/xóa mã giảm giá và nhiều hơn nữa!

WooCommerce Bookings

WooCommerce Bookings

AutomateWoo (5.3 và mới hơn) tích hợp với WooCommerce Bookings (cần phiên bản 1.15.35 hoặc mới hơn). Nếu bạn muốn cải thiện trải nghiệm của khách hàng, giảm số lượng hủy đặt phòng, hoặc thậm chí upsell khách hàng sau khi họ đặt phòng, AutomateWoo có thể giúp.

 • Booking Created – Trigger này kích hoạt khi một lịch đặt mới được tạo. Điều này có thể cho lịch đặt được tạo qua thanh toán, hoặc tạo thủ công với một đơn đặt hàng mới tương ứng. Nó không kích hoạt cho các lịch đặt tạo thủ công được gán cho một đơn đặt hàng hiện tại hoặc không có đơn đặt hàng.
 • Booking Status Changed – Trigger này có thể được sử dụng cho các thay đổi trạng thái cụ thể (ví dụ: từ thanh toán sang xác nhận, hoặc từ xác nhận sang hoàn thành) hoặc nếu bạn muốn theo dõi bất kỳ thay đổi nào trong tình trạng.

WooCommerce Points and Rewards

WooCommerce Points and Rewards

AutomateWoo tích hợp với plugin WooCommerce Points and Rewards giúp việc add and remove points trao điểm qua các luồng công việc tự động và hơn thế nữa trở nên dễ dàng. Việc tặng điểm là một cách tuyệt vời để thưởng cho các hoạt động cụ thể của khách hàng và với các luồng công việc, bạn có thể dễ dàng tạo ra các trường hợp thưởng phức tạp. Một số tình huống sử dụng gồm:

 • Cộng điểm khi tổng chi tiêu của khách hàng đạt $400
 • Cộng điểm khi khách hàng không hoạt động trong 90 ngày
 • Cộng điểm khi khách hàng bỏ qua giỏ hàng của họ
 • Cộng điểm cho khách hàng sau khi họ gia hạn đăng ký 12 lần
 • Cộng điểm khi khách hàng đồng ý nhận các thông tin tiếp thị
 • Trừ điểm khi khách hàng hủy đăng ký

Khi kết hợp với tiện ích mở rộng Giới thiệu Bạn bè :

 • Cộng điểm cho người ủng hộ khi họ giới thiệu một khách hàng mới
 • Cộng điểm cho người ủng hộ khi họ giới thiệu 5 khách hàng

Đọc ví dụ về luồng công việc của chúng tôi: Thưởng cho khách hàng với điểm khi mua các sản phẩm cụ thể .

WooCommerce Memberships

WooCommerce Memberships

Bằng cách tích hợp với AutomateWoo, bạn có thể nâng WooCommerce Memberships lên một tầm cao mới. Tạo các luồng công việc tự động gửi email theo dõi, thưởng cho khách hàng trung thành với tư cách VIP và đảm bảo rằng bạn sẽ không bỏ lỡ khi hủy đăng ký. AutomateWoo cung cấp bốn trigger và hành động tùy chỉnh để giúp bạn kết nối với thành viên của mình.

 • Membership Created – Trigger này được kích hoạt khi một thành viên mới được tạo. Điều này có thể từ một giao dịch mua hàng, đăng ký hoặc tạo thủ công.
 • Membership Status Changed – Trigger này được kích hoạt khi có sự thay đổi trong tình trạng thành viên (ví dụ: từ đang hoạt động sang hết hạn).
 • Create/Change Membership Plan for User – Tạo ra một thành viên mới hoặc thay đổi kế hoạch của các thành viên hiện tại.
 • Delete Membership for User – Xóa thành viên của một người dùng.

WooCommerce Wishlist

WooCommerce Wishlist

WooCommerce Wishlist là một cách tuyệt vời để cho phép khách hàng của bạn tạo và quản lý danh sách mong muốn của riêng họ, và bằng cách tích hợp với AutomateWoo, bạn có thể đẩy điều này một bước tiếp. Kiếm khách hàng trở lại trang web của bạn sử dụng các trigger tùy chỉnh của chúng tôi:

 • Wishlist Item On Sale – Trigger này được kích hoạt khi một sản phẩm trên danh sách mong muốn của khách hàng giảm giá.
 • Wishlist Reminder – Trigger này sẽ được kích hoạt như một lời nhắc sau một số ngày cụ thể cho mỗi khách hàng có danh sách mong muốn. Điều này có thể được sử dụng để gửi email theo dõi và thuyết phục họ quay lại cửa hàng của bạn.

YITH Wishlist

YITH Wishlist

Tăng doanh số bán hàng của bạn bằng cách tận dụng khả năng tự động hóa mạnh mẽ của AutomateWoo và tích hợp với YITH Wishlist . Chúng tôi cung cấp ba trigger để giúp bạn tạo các chiến dịch tiếp thị danh sách mong muốn hoàn toàn tự động:

 • Wishlist Item On Sale – Trigger này được kích hoạt khi một sản phẩm trên danh sách mong muốn của khách hàng giảm giá.
 • Wishlist Reminder – trigger này sẽ được kích hoạt như một lời nhắc sau một số ngày cụ thể cho mỗi khách hàng có danh sách mong muốn. Điều này có thể được sử dụng để gửi email theo dõi và thuyết phục họ quay lại cửa hàng của bạn. trong dân.
 • User Adds Product To Wishlist – Trigger này được kích hoạt khi một sản phẩm được thêm vào danh sách mong muốn của người dùng.

Sensei LMS

AutomateWoo tích hợp với Sensei LMS , giúp bạn tạo hoàn toàn tự động cho từng bước trên con đường học của học viên, từ đăng ký, và kiểm tra đến hoàn thành khóa học.

 • Signed Up To a Course – Trigger kích hoạt sau khi học viên đăng ký một khóa học.
 • Course Completed – Trigger kích hoạt sau khi học viên hoàn thành khóa học.
 • Lesson Started – Trigger kích hoạt sau khi học viên bắt đầu một bài học.
 • Lesson Completed – Trigger kích hoạt sau khi học viên hoàn thành một bài học.
 • Quiz Completed – Trigger kích hoạt sau khi học viên hoàn thành một bài thi.
 • Quiz Passed – Trigger kích hoạt sau khi học viên qua bài thi.
 • Quiz Failed – Trigger kích hoạt sau khi học viên trượt bài thi.
 • Specific Answer Selected – Trigger được kích hoạt sau khi chọn một câu trả lời cụ thể cho câu hỏi đã chọn.
 • Course Completed by All Students – Trigger kích hoạt sau khi khóa học đã được hoàn thành bởi tất cả các học viên đã đăng ký, yêu cầu tối thiểu 2 học viên để kích hoạt trigger này.
 • Course Not Yet Completed – Trigger sẽ được kích hoạt nếu khóa học chưa được hoàn thành bởi học viên sau một khoảng thời gian cố định.
 • Student Added To the Group: Trigger này kích hoạt sau khi học viên đã được thêm vào nhóm. (Sensei Pro)
 • Student Removed From the Group: Trigger này kích hoạt sau khi học viên đã bị xoá khỏi nhóm. (Sensei Pro)

Twilio SMS

Twilio SMS

AutomateWoo tích hợp ngay từ hộp với nền tảng giao tiếp đám mây phổ biến Twilio . Hành động Send SMS có thể được kết hợp với bất kỳ trigger nào để bạn có thể tạo thông điệp SMS động bằng biến AutomateWoo. Để làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, các mã quốc gia điện thoại được thêm tự động với mỗi số điện thoại của khách hàng dựa trên quốc gia thanh toán của họ.

MailPoet

AutomateWoo tích hợp với MailPoet để làm cho việc quản lý danh sách người đăng ký dễ dàng. Bạn có thể thêm/xóa người đăng ký từ danh sách MailPoet thông qua một luồng công việc tự động.

 • Add customer to a list
 • Remove customer from list

Ngoài ra, người đăng ký trong MailPoet có thể nhận được email không giao dịch. Khi người dùng chọn không nhận “Cập nhật về sản phẩm và khuyến mãi” (Tài Khoản > Giao tiếp) từ trang web, họ tự động bị hủy đăng ký từ MailPoet. MailPoet có thể được sử dụng với bất kỳ trigger nào trong phạm vi rộng lớn của AutomateWoo để bạn có thể bán nhiều hơn trong khi làm ít hơn. Ví dụ bao gồm:

MailChimp

MailChimp

Bật tích hợp MailChimp cho AutomateWoo cho phép bạn tự động thêm và xo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader