connect-telegram

Thông báo tin nhắn Clickatell SMS

Gửi thông báo tin nhắn văn bản cá nhân tới khách hàng WooCommerce khi trạng thái đơn hàng của họ thay đổi và các tin nhắn tùy chỉnh một lần, cộng thêm nhận cập nhật tin nhắn khi khách hàng đặt hàng. Clickatell có phủ sóng toàn cầu, với 819 mạng lưới ở hơn 220 quốc gia.

Note: This product is no longer for sale at Woo.com . Tài liệu không được cập nhật. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Thông báo tin nhắn Twilio làm phương án thay thế.

Yêu cầu

Bạn cần một Tài khoản API trung tâm Clickatell .

Cài đặt

 1. Tải xuống tiện ích mở rộng từ bảng điều khiển WooCommerce của bạn.
 2. Đi tới Plugins > Add New > Upload và chọn tệp ZIP bạn vừa tải xuống.
 3. Nhấn Install Now, sau đó kích hoạt.

Đăng ký tài khoản API Clickatell

Bạn cần một tài khoản API trung tâm Clickatell để plugin này hoạt động.

 1. Đi tới Clickatell, và đăng ký .
 2. Đăng nhập trang web Clickatell thông qua đăng nhập Platform .
 3. Từ bảng điều khiển của bạn, chọn “SMS Notifications” trong sidebar. Điều này sẽ đưa bạn đến danh sách tất cả các tích hợp đang hoạt động của bạn.
 4. Chọn “Create New Integration”. Điều này sẽ mở cửa sổ hướng dẫn từng bước để tạo một API key.
 5. Thêm cả tên và mô tả cho API key của bạn. Điều này dành cho việc tham chiếu của bạn, vậy nên sử dụng cái gì đó như “Kết nối WooCommerce” cho tên, sau đó URL của trang mạng của bạn cho mô tả là một sự khởi đầu tốt.
 6. Nếu bạn đang cài đặt Clickatell SMS Integration trên một trang mạng kiểm tra, chọn “Sandbox environment”. Nếu đó là trang mạng hoạt động/trực tiếp, hãy chọn “Production environment”. Sau khi bạn hoàn tất, nhấn next để tiếp tục.
 7. Ở tab Features, chọn thông điệp một chiều hoặc hai chiều. Thông điệp một chiều phổ biến hơn, nhưng thông điệp hai chiều sẽ cho phép khách hàng trả lời thông báo tin nhắn văn bản của bạn. Đối với Loại Giao hàng, chọn tùy chọn phù hợp nhất với tình huống của bạn dựa trên tài liệu tin nhắn SMS Clickatell. Nhấn next để tiếp tục.
 8. Trong tab Settings, chọn các tính năng hoặc tùy chọn bổ sung cho API key của bạn. Những điều này có thể được thêm hoặc loại bỏ bất cứ lúc nào sau khi tạo cũng được. Nhấn next để tiếp tục.
 9. Chọn số điện thoại bạn muốn sử dụng. Nhấn next để tiếp tục.
 10. Cuối cùng, bạn sẽ thấy một màn hình xác nhận. Xem lại các tính năng của bạn, sau đó nhấn Finish.
 11. Bạn sẽ quay trở lại màn hình tổng quan

Bạn sẽ quay lại màn hình tổng quan. Chuyển API key mới tạo của bạn thành “On”, sau đó nhấn vào tên API key của bạn để xem toàn bộ API key. Ở thời điểm này, bạn có thể muốn mua tin nhắn SMS.

Hướng dẫn bằng hình ảnh

Từ bảng điều khiển, nhấn SMS Integration
Chọn “Create New Integration”
Thêm tên và mô tả cho việc tích hợp của bạn, và chọn giữa sandbox (trang mạng kiểm thử) hoặc production (trang mạng trực tiếp).
Chọn loại thông điệp và loại giao hàng của bạn.
Chọn các tính năng và cài đặt tùy chọn.
Xem lại cấu hình của bạn.
Bật tích hợp của bạn, và sau đó nhấn tên tích hợp để xem API key đầy đủ của bạn.
Sao chép API key vào clipboard của bạn với Control + C trong Windows hoặc Command (⌘) + C trong MacOS.
Trong bảng điều khiển WordPress của bạn, điều hướng tới Clickatell Gateway Settings và nhập thông tin liên quan. Bạn có thể sử dụng Control + V trên Windows hoặc Command (⌘) + V trên MacOS.

Cấu hình và Thiết lập

Để thiết lập plugin Thông báo tin nhắn SMS Clickatell của bạn, quay lại bảng điều khiển WordPress của bạn và sau đó:

 1. Đi tới SMS Notifications > Gateway Settings .
 2. Nhập Tên đăng nhập Clickatell và Mật khẩu vào các trường – đây là cùng một chi tiết bạn đã sử dụng để đăng nhập vào trang web Clickatell.
 3. Nhập ID API, từ hướng dẫn trước đó.
 4. Nhập số điện thoại của bạn và nhấn Save.

Bước tiếp theo là cài đặt khi khách hàng nên được thông báo và thông điệp họ nên nhận, tại đây bạn có khả năng bật/tắt thông báo tin nhắn văn bản tùy thuộc vào trạng thái đơn hàng và cũng có khả năng tùy chỉnh thông điệp tin nhắn SMS với các biến sẽ được thay thế với dữ liệu của khách hàng. Điều này sẽ dẫn tới danh sách các biến có thể sử dụng.

 1. Đi tới SMS Notifications > Settings .
 2. Kiểm tra trạng thái đơn hàng mà bạn muốn khách hàng của mình nhận thông báo tin nhắn SMS.
 3. Nhập thông điệp khách hàng của bạn sẽ nhận khi trạng thái đơn hàng của họ thay đổi, bạn có thể cá nhân hóa điều này với các biến.
 4. Nếu bạn muốn kích hoạt thông báo tin nhắn SMS cho tài khoản người dùng của mình khi khách hàng đặt hàng, hãy kiểm tra hộp kiểm Thông báo Đơn hàng Mới.
 5. Nhập danh sách dấu phẩy các số bạn muốn thông báo khi một đơn hàng mới đã được đặt.
 6. Nhập thông điệp mà bạn muốn gửi khi một đơn hàng mới được đặt, bạn có thể sử dụng các biến bên dưới.

Sử dụng

Khách hàng của bạn bây giờ sẽ được thông báo bằng tin nhắn văn bản khi trạng thái đơn hàng của họ thay đổi, hoặc các tin nhắn sms một lần bạn gửi thông qua hộp ‘Send SMS Update’ ở bên phải đơn hàng của họ. Tất cả thông báo tin nhắn SMS đều được ghi lại như một phần Ghi chú Đơn hàng và hiển thị thông tin về việc giao hàng hoặc những gì đã sai nếu không giao được.

Biến Thông báo tin nhắn SMS WooCommerce

Tất cả thông điệp được gửi ra có thể được tùy chỉnh dựa trên danh sách các biến bên dưới.* %order_key%* %billing_first_name%* %billing_last_name%* %%billing_company%* %billing_address_1%* %billing_address_2%* %billing_city%* %billing_postcode%* %billing_country%* %billing_state%* %billing_email%* %billing_phone%* %shipping_first_name%* %shipping_last_name%* %shipping_company%* %shipping_address_1%* %shipping_address_2%* %shipping_city%* %shipping_postcode%* %shipping_country%* %shipping_state%* %shipping_method%* %shipping_method_title%* %payment_method%* %payment_method_title%* %order_subtotal%* %order_discount%* %cart_discount%* %order_tax%* %order_shipping%* %order_shipping_tax%* %order_total%* %status%* %shop_name%

Khắc phục sự cố

Làm sao để mã hóa các ký tự đặc biệt (Unicode)?

Theo tài liệu của Clickatell:

Nếu bạn cần sử dụng các ký tự đặc biệt (như tiếng Ả Rập hoặc tiếng Nga) trong tin nhắn của mình, bạn cần chuyển đổi tin nhắn sang Unicode và thêm một tham số bổ sung khi gửi tin nhắn (unicode: 1 ). Hãy xem Infographic Unicode của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Câu hỏi và Phản hồi

Đã mua và cần một số hỗ trợ? Liên hệ với một Kỹ sư Hạnh phúc qua Trung tâm Trợ giúp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader