connect-telegram

Thông báo cho khách hàng về việc thẻ tín dụng đã lưu của họ sắp hết hạn – kèm theo phiếu giảm giá

Thông báo cho khách hàng về việc thẻ tín dụng đã lưu của họ sắp hết hạn – kèm theo phiếu giảm giá

Tình huống sử dụng

Quy trình làm việc này sẽ gửi email có kèm theo một phiếu giảm giá cá nhân hóa cho khách hàng của bạn, những người có thẻ đã lưu trong cửa hàng của bạn sắp hết hạn.

Yêu cầu trước

  • Một phiếu giảm giá: trước khi chúng ta có thể xây dựng quy trình, bạn sẽ cần tạo ra một phiếu giảm giá để cung cấp cho khách hàng của bạn. Bạn có thể tạo ra phiếu giảm giá cá nhân hóa cho mỗi khách hàng của bạn bằng cách theo dõi hướng dẫn tạo phiếu giảm giá cá nhân hóa .

Cài đặt quy trình làm việc

  1. Tạo một quy trình làm việc mới.
  2. Chọn kích hoạt Khách hàng trước khi hết hạn thẻ đã lưu .
  3. Đặt tùy chọn “Ngày trước khi hết hạn” thành một khoảng thời gian phù hợp.
  4. Bấm vào Thêm hành động và chọn Gửi email và bao gồm biến {{ customer.email }} như địa chỉ email.
  5. Điền vào các trường yêu cầu.
  6. Soạn nội dung của email. Bao gồm phiếu giảm giá cá nhân hóa bằng cách bao gồm biến {{ customer.generate_coupon }} .
  7. Click vào liên kết Xem trước để xem trước email của bạn để đảm bảo nó đúng.

Ví dụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader