Thêm Video Nổi Bật vào Thư Viện Sản Phẩm

Hiển thị video thay cho hình ảnh nổi bật và thêm video vào thư viện qua đường link hoặc tải video lên. Kích hoạt thanh video trên trang sản phẩm.

Cài đặt

 1. Tải về Thêm Video Nổi Bật vào Thư Viện Sản Phẩm cho WooCommerce và có file .zip của bạn
 2. Tiếp theo, đi tới WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin và cài đặt plugin mà bạn mới tải về
 3. Tải lên tệp .zip để tiếp tục việc cài đặt.
 4. Chờ cho đến khi plugin được cài đặt. Sau khi cài đặt thành công, activate the plugin , và tiếp tục với cài đặt cấu hình.

Thiết lập và Cấu hình

Sau khi kích hoạt plugin WooCommerce video gallery , bạn có thể thấy tab ” Featured Video ” trong phần cài đặt WooCommerce, đi tới WooCommerce > Settings > Featured Video, và cài đặt cấu hình trình độ sản phẩm có thể được cấu hình trong phần featured video trên trang chỉnh sửa sản phẩm. Với plugin này, bạn có thể thêm video nổi bật hoặc thêm video vào thư viện sản phẩm, giờ vày ta sẽ xem cách làm từng công việc này.

Thêm Video Nổi Bật cho Sản Phẩm:

Để thêm một video nổi bật, đi tới trang chỉnh sửa sản phẩm mà bạn muốn thêm video nổi bật. Cuộn xuống phần ” Featured Video “. Để thêm video nổi bật, tiếp tục theo các bước:

 1. Click vào ô kiểm để kích hoạt Video Nổi Bật
 2. Kích hoạt ô kiểm “ Featured Video ” nếu bạn muốn hiển thị video nổi bật dưới dạng video thumbnail chính trên trang cửa hàng.
 3. Chọn cách bạn muốn thêm video nổi bật. Bạn có thể chọn những tùy chọn sau từ menu thả xuống.
  • URL tùy chỉnh
  • Tải video lên

Nếu bạn chọn tùy chọn tải video lên, bạn có thể đơn giản nạp video qua nút “ choose media ”. Trong trường hợp của URL tùy chỉnh, đặt một đường link video của YouTube, Vimeo, hoặc Dailymotion . Video này sẽ thay thế hình ảnh nổi bật mặc định.

Thêm Video vào Thư Viện Sản Phẩm WooCommerce:

Để thêm video vào thư viện sản phẩm WooCommerce, đi tới phần “ Featured Video ” trên trang chỉnh sửa sản phẩm. Bạn có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa video sản phẩm từ đây. Khi thêm video vào thư viện, bạn có quyền tải lên hoặc nhúng video từ YouTube, Vimeo, Dailymotion, Metacafe & Facebook. Bạn cũng có thể thêm nhiều video cho một sản phẩm. Tiếp tục theo các bước sau để thêm video vào Thư Viện Sản Phẩm WooCommerce: Đi tới WooCommerce admin panel > Products > edit product > Featured Video Tab và cấu hình như sau:

 1. Click vào ô kiểm “ Enable gallery ” để thêm video vào thư viện sản phẩm.
 2. Ô kiểm “ Enable Sorting ” nếu bạn muốn sắp xếp video trong thư viện.
 3. Khi đã kích hoạt, bạn có thể thêm một đường link video hoặc tải video lên để thêm vào thư viện sản phẩm.
 4. Bạn cũng có thể thiết lập thứ tự sắp xếp cho mỗi video mà bạn thêm.

Thêm Video cho Các Biến Thể Sản Phẩm

Để thêm video cho từng biến thể sản phẩm, Đi tới Product edit page > Variation và chọn biến thể mà bạn muốn thêm video sản phẩm. Bạn có thể tải video lên hoặc thêm link video.

Bạn cũng có thể thêm video riêng biệt cho từng biến thể sản phẩm.

Định Dạng Hỗ Trợ Tải Lên Video Sản Phẩm

Bạn có thể tải video lên trong bất kỳ định dạng nào và đính kèm nó vào bất kỳ sản phẩm nào với hoặc không có thumbnail. Một số định dạng chính được hỗ trợ là:

 • MP4
 • MKV
 • AVI
 • MOV
 • FLV
 • WMV

Trường hợp định dạng video của bạn rất hiếm, một khi đã mua, liên hệ với chúng tôi để được bao gồm.

Tùy Chọn Cấu Hình Chung

Để cài đặt chung đi tới WooCommerce > Settings> Featured Video tab. Ở đây bạn có thể xem cài đặt chung cho tất cả các loại video.

Cài Đặt Chung:

Bạn có thể kiểm/trừ các cài đặt sau cho bất kỳ loại video nào.

 • Gallery Slider Style (Chọn kiểu thanh trượt dạng ngang hoặc dọc)
 • Autoplay (Tự động phát video ngay khi người dùng truy cập trang sản phẩm hoặc cửa hàng)
 • Mute Video Sound (Âm thanh video sẽ bị tắt)
 • Allow Full Screen (Cho phép khách hàng xem video trên màn hình đầy đủ)
 • Loop Video (Click vào ô kiểm nếu bạn muốn lặp lại video)
 • Hide Video Controls (Ẩn điều khiển video như âm lượng, màn hình đầy đủ, v.v.)
 • Hide Video on Shop Page (Kiểm tra tùy chọn này để ẩn video nổi bật sản phẩm trên trang cửa hàng)
 • Width of  Video (Trang cửa hàng) (Thiết lập độ rộng của video sản phẩm)
 • Height of Video (Trang cửa hàng) (Nhập chiều cao của video sản phẩm)
 • Width of  Video (Trang sản phẩm) (Nhập độ rộng của video sản phẩm)
 • Height of Video (Trang sản phẩm) (Thiết lập chiều cao của video sản phẩm)

Cấu Hình Nút Khởi Động Video

Bạn có thể cấu hình cài đặt cho nút “Khởi động video” như sau. Đi tới WooCommerce > Settings > Featured Video > Launch Video Button . Cấu hình cài đặt sau cho nút khởi động video on .

 • Show the launch Video Button the Shop Page (kiểm trường này nếu bạn muốn hiển thị nút “Khởi động video” trên trang cửa hàng)
 • Button Text (Nhập văn bản cho nút khởi động video)
 • Button Background Color (Chọn màu nền cho nút khởi động video)
 • Button Text Color (Chọn màu cho văn bản nút khởi động video)

Câu hỏi Thường Gặp

 1. Tôi có thể thay đổi thumbnail video không?

Có, plugin thư viện video sản phẩm WooCommerce cho phép bạn thay đổi thumbnail video.

 1. Có thể thêm video riêng biệt cho từng biến thể không?

Plugin thư viện video sản phẩm WooCommerce cho phép người quản lý thêm và hiển thị video riêng biệt cho từng biến thể sản phẩm.

 1. Tôi có thể thêm cả video và hình ảnh vào thư viện sản phẩm không?

Với plugin thêm video vào thư viện sản phẩm WooCommerce, bạn có thể thêm cả video và hình ảnh vào thư viện sản phẩm. Hơn nữa, bạn cũng có thể tùy chỉnh thumbnail của video thư viện để nổi bật thông điệp trước khi video được phát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader