connect-telegram

Thêm nội dung tĩnh vào tiêu đề Storefront

Để thêm nội dung tĩnh vào tiêu đề Storefront, bạn cần móc một chức năng xuất ra nội dung của bạn vào storefront_header .

Note: Đây là một Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với mã/ mẫu và giải quyết các xung đột tiềm ẩn, hãy lựa chọn một Chuyên gia Woo hoặc Lập trình viên để được giúp đỡ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các tùy chỉnh dưới Chính sách hỗ trợ của chúng tôi.

Bạn có thể kiểm soát vị trí của markup thông qua độ ưu tiên đã đặt. Ví dụ, đoạn mã nguồn sau đây sẽ thêm một ‘row’ giữa tiêu đề website / điều hướng thứ cấp / tìm kiếm và điều hướng chính.

xem nguyên functions.php được lưu trữ bởi GitHub

Điều chỉnh độ ưu tiên và CSS nội tuyến để đáp ứng yêu cầu của bạn. Chúng tôi khuyến nghị thêm các đoạn snippet như thế này vào plugin Tùy chỉnh Chủ đề của bạn để đảm bảo rằng mã tùy chỉnh của bạn không bị mất khi bạn cập nhật Storefront hoặc bất kỳ Chủ đề Con Storefront nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader