Thêm một loại tiền tệ / biểu tượng tùy chỉnh

Thêm một loại tiền tệ / biểu tượng tùy chỉnh

Đây là một Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với việc viết mã và giải quyết các xung đột tiềm năng, hãy chọn WooExpert hoặc Nhà phát triển để được hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các tuỳ chỉnh dưới chính sách Hỗ trợ .

Thêm đoạn mã này vào tệp functions.php của giao diện con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép các chức năng tùy chỉnh được thêm vào, như plugin Đoạn mã . Xin đừng thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp functions.php của giao diện chính của bạn vì điều này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật giao diện.

raw wc-add-currency-symbol.php được lưu trữ với ❤ bởi GitHub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader