connect-telegram

Thêm khách hàng tiêu nhiều vào danh sách VIP MailPoet

Kịch bản

Bạn đã sẵn sàng sử dụng MailPoet và AutomateWoo để nhận dạng một cách mượt mà và tự động thêm khách hàng tiêu nhiều vào danh sách VIP MailPoet đã chỉ định. Thông qua các trigger và tập luật được tùy chỉnh, khách hàng quý giá của bạn có thể nhận được quyền truy cập độc quyền vào các lợi ích cao cấp, chiết khấu cá nhân hóa và sản phẩm mới ra mắt sớm, tạo ra một cảm giác sâu sắc hơn về việc thuộc về và giá trị trong cộng đồng thương hiệu của bạn.

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ cấu hình AutomateWoo để thêm một khách hàng vào danh sách MailPoet, sau khi khách hàng chi tiêu một số tiền cụ thể ở cửa hàng của bạn.

Yêu cầu

Requirements :

 1. Plugin WooCommerce
 2. MailPoet
 3. AutomateWoo

Tạo luồng công việc

Nếu danh sách mà bạn muốn thêm khách hàng không có trong MailPoet, bạn phải tạo nó trước khi bạn có thể tiếp tục.

Để tạo một luồng công việc thêm một khách hàng vào danh sách MailPoet:

 1. Đi tới AutomateWoo > Workflows
 2. Nhấp vào Add Workflow
 3. Nhập một Title cho luồng công việc, như VIP Customer – MailPoet List Addition.
 4. Thêm trigger: Customer Total Spend Reaches
 5. Thêm một giá trị vào Total Spend (đây là tổng số tiền mà khách hàng phải chi tiêu để được thêm vào danh sách.)
 6. Chúng tôi sẽ không đặt các quy tắc cụ thể nhưng bạn có thể chỉ định bất kỳ tổ hợp quy tắc nào để đáp ứng yêu cầu của bạn.
 7. Thêm hành động: Add customer to list
 8. Tìm kiếm danh sách để thêm một khách hàng vào.
 9. Kích hoạt Double Opt-in để giảm đăng ký email không mong muốn (tùy chọn).

Trigger tùy chọn

Nếu bạn muốn thêm một khách hàng vào danh sách MailPoet dựa trên số lượng đơn hàng mà họ đặt, thay vì tổng số tiền đã chi tiêu, sử dụng trigger Customer Order Count Reaches để thực hiện điều đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader