connect-telegram

Thêm khách hàng mua một sản phẩm nhất định vào danh sách MailPoet

Tình huống

Bạn đã sẵn sàng tận dụng MailPoet để tự động thêm địa chỉ email của khách hàng sau khi mua một sản phẩm cụ thể. Sử dụng các tính năng phân loại của MailPoet, cùng với bộ quy tắc cá nhân hóa của AutomateWoo sẽ tạo ra một liên kết mạnh mẽ hơn đến cửa hàng của bạn. Người đăng ký nhận được quyền truy cập vào thông báo sự kiện độc quyền, giảm giá và bản tin hấp dẫn, giúp tăng doanh thu cho cửa hàng.

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ cấu hình AutomateWoo để thêm một khách hàng vào danh sách MailPoet, sau khi họ mua một sản phẩm cụ thể.

Yêu cầu

Requirements :

 1. Plugin WooCommerce
 2. MailPoet
 3. AutomateWoo

Tạo Quy trình làm việc

Nếu danh sách mà bạn muốn thêm khách hàng không có trong MailPoet, bạn phải tạo ra nó trước khi bạn có thể tiến hành.

Để tạo một quy trình làm việc thêm một khách hàng vào danh sách MailPoet:

 1. Đi đến AutomateWoo > Workflows
 2. Nhấp vào Add Workflow
 3. Nhập một Title gói công việc, như Sci-fi book Purchase – MailPoet List Addition.
 4. Thêm trigger: Order Completed (Chúng tôi sẽ thảo luận về các tùy chọn trigger sau)
 5. Nhấp vào nút Thêm nhóm quy tắc và chọn quy tắc Order – Items > Includes .
 6. Thêm hoạt động: Add customer to list
 7. Tìm danh sách để thêm khách hàng vào.
 8. Kích hoạt Double Opt-in để giảm thiểu việc đăng ký email không mong muốn ( tùy chọn ).

Triggers Tùy chọn

Order – Completed được kích hoạt khi trạng thái đơn hàng được đặt thành Completed. Đây là lúc đơn hàng đã được hoàn thành và không cần hành động nữa. Tuy nhiên, bạn có thể muốn thêm khách hàng vào danh sách trước khi gửi sản phẩm họ mua. Trong trường hợp này, bạn sẽ sử dụng Order – Paid . Để xem danh sách đầy đủ, xem Triggers List của AutomateWoo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader