Thêm các kiểu xác nhận thanh toán vào chủ đề bên thứ ba hoặc tùy chỉnh

Thêm các kiểu xác nhận thanh toán vào chủ đề bên thứ ba hoặc tùy chỉnh

Đây là một Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với mã/templates và giải quyết các xung đột tiềm năng, hãy chọn một Chuyên gia Woo hoặc Lập trình viên để được hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các tùy chỉnh theo Chính sách Hỗ trợ của chúng tôi.

Bạn cần thêm CSS này vào tệp style.css của chủ đề con của bạn hoặc vào phần “CSS bổ sung” của trình tùy chỉnh của bạn. Vui lòng không thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp style.css của chủ đề mẹ của bạn vì điều này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.

xem nguyên bản wc-checkout-validation-styles-third-party-theme.css được lưu trữ với ❤ bởi GitHub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader