connect-telegram

Thẻ Quà Tặng Nâng Cao

Cài đặt

 1. Download file .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin file bạn đã tải về.
 3. Install Now sau đó Activate Plugin.

Thông tin thêm tại Cài đặt và Kích hoạt Plugins/Extensions .

Thiết lập ban đầu

Đối với thẻ ảo, bạn có thể đính kèm thư viện thẻ quà tặng cụ thể với thẻ quà tặng của bạn. Xem phần “Thư viện Thẻ Quà Tặng” dưới đây để biết cách tạo các thư viện này.

Thư viện Thẻ Quà Tặng

Đi đến WooCommerce > Gift Card > Gift Card Galleries để thêm hình ảnh mới cho thẻ quà tặng.

 • Thêm tên và slug của thư viện thẻ quà tặng
 • Giữ thư viện làm cha của con
 • Thêm mô tả và tải lên hình ảnh thẻ quà tặng

Bảng điều khiển

Bảng điều khiển hiển thị tất cả thông tin quan trọng về thẻ quà tặng của bạn.

Nhật ký Thẻ Quà Tặng

Đi đến WooCommerce > Gift Card > Gift Card Log tab để xem các thẻ quà tặng mà khách hàng đã mua. Click vào bất kỳ thẻ quà tặng nào để xem chi tiết của nó:

 • Ngày phát hành và ngày đổi
 • Số tiền đã phát hành và số dư còn lại
 • Id đơn hàng nơi thẻ quà tặng được sử dụng
 • Thông tin người nhận
 • Ngày hết hạn
 • Nhật ký coupon hiển thị việc sử dụng mã coupon

Cài đặt chung

Trong cài đặt chung, bạn có thể chọn ghi đè phong cách mặc định của chủ đề cho thẻ quà tặng của khách hàng,

 • Màu nền
 • Màu viền của trường
 • Màu văn bản và màu của văn bản khi di chuột qua
 • Màu nền di chuột và màu viền di chuột
 • Tiền tố mã coupon (Mã coupon thẻ quà tặng)

Shortcode để liệt kê tất cả thẻ quà tặng:

Bạn có thể sao chép và sử dụng short codes trên bất kỳ trang nào để liệt kê tất cả sản phẩm thẻ quà tặng của bạn.

Cài đặt Thẻ Quà Tặng Ảo

Bạn có thể tùy chỉnh thẻ quà tặng điện tử với các cài đặt sau:

 • Kích hoạt thư viện thẻ quà tặng (Nếu không chọn, các thư viện bổ sung sẽ không xuất hiện trên bất kỳ sản phẩm thẻ quà tặng nào)
 • Tùy chỉnh tiêu đề phần Thư viện Thẻ Quà Tặng
 • Tùy chỉnh tiêu đề Phần Gửi và Người gửi
 • Tùy chỉnh 2 nhãn phương thức giao hàng thẻ quà tặng ảo “Email” và “In tại nhà” (Phương thức email gửi email cho người nhận còn In tại nhà không gửi email, người gửi phải chia sẻ thẻ quà tặng với người nhận một cách thủ công.)
 • Chấp nhận nhiều email người nhận và tùy chỉnh liên kết thêm người nhận

Cài đặt Thẻ Quà Tặng Vật Lý

Bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt sau cho Thẻ quà tặng vật lý:

 • Kích hoạt / vô hiệu hóa trường tên người gửi và người nhận
 • Cho phép khách hàng thêm tin nhắn đặc biệt với thẻ quà tặng

Cài đặt PDF

Tiện ích mở rộng tạo PDF cho thẻ quà tặng. Tại đây, bạn có thể kích hoạt / vô hiệu hóa các dữ liệu sau từ file PDF:

 • Kích hoạt và thêm tên cửa hàng
 • Thêm logo cửa hàng
 • Thêm hình ảnh thẻ quà tặng và tên
 • Thêm giá thẻ quà tặng và mã giảm giá thẻ quà tặng
 • Bao gồm tin nhắn trong PDF thẻ quà tặng
 • Kích hoạt và thêm disclaimer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader