Thay thế WP Cron bằng công việc Cron thực sự

Note: Đây là một Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với mã/mẫu, giải quyết các xung đột tiềm năng, hoặc công việc cron tùy chỉnh, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ một lập trình viên WordPress/WooCommerce chất lượng. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị Codeable , hoặc một Chuyên gia Woo chứng nhận . Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho việc tùy chỉnh dưới Chính sách hỗ trợ của chúng tôi.

Việc thay thế hệ thống WP Cron tiêu chuẩn bằng công việc Cron thực sự trên máy chủ của bạn có thể cải thiện ổn định và hiệu suất của trang web của bạn. AutomateWoo đặc biệt hưởng lợi từ điều này vì nó sử dụng Cron nặng nề và chạy nhiều tác vụ không đồng bộ để tránh làm chậm yêu cầu đến trang web của bạn.

Đọc thêm về Kết nối WP-Cron vào Bộ lịch biểu công việc hệ thống từ tài liệu phát triển WordPress.

Khi sử dụng AutomateWoo, chúng tôi khuyến nghị đặt thời gian khoảng Cron không quá 5 phút. Đó là */5 * * * * cho cài đặt khoảng thời gian Cron.

Lệnh bạn nên sử dụng là wget -q -O - http://YOUR_SITE_URL/wp-cron.php >/dev/null 2>&1

Sau khi thiết lập công việc Cron trên máy chủ, bạn nên vô hiệu hóa yêu cầu WP Cron bình thường bằng cách thêm dòng sau vào tệp wp-config.php của bạn: define('DISABLE_WP_CRON', true);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader