Thanh toán Nhanh cho WooCommerce

Getting Started Chào mừng bạn đến với Trang Hỗ trợ Thanh toán Nhanh cho WooCommerce. Tìm hiểu cơ bản về việc cài đặt và sử dụng plugin Thanh toán Nhanh trên WooCommerce Sau khi bạn đã mua Express Checkou t for WooCommerce , bạn có thể tải xuống plugin từ email xác nhận của bạn hoặc WooCommerce account . Để cài đặt, hãy làm theo những bước sau:

  1. Đi đến Plugins > Thêm mới > Tải lên
  2. Chọn file ZIP bạn vừa tải xuống
  3. Nhấp vào Cài đặt Ngay, sau đó Kích hoạt

Sau khi bạn cài đặt và kích hoạt Thanh toán Nhanh, nó đã sẵn sàng nhưng cần điều chỉnh một số cài đặt nhỏ nếu bạn muốn trải nghiệm thanh toán phù hợp với thương hiệu của bạn. Đi đến WooCommerce > Settings > Express Checkout để tùy chỉnh trải nghiệm thanh toán của bạn. Technical Chỉnh sửa tệp theo cách an toàn khi nâng cấp bằng cách sử dụng hủy bỏ. Sao chép mẫu vào một thư mục trong chủ đề của bạn có tên /woocommerce/express-checkout giữ nguyên cấu trúc tệp nhưng loại bỏ thư mục con /templates/. Ví dụ: Để hủy bỏ thông báo đơn hàng admin, sao chép: wp-content/plugins/express-checkout-for-woocommerce/templates/woocommerce/express-checkout/cart/cart.php đến wp-content/themes/themecuaban/woocommerce/express-checkout/cart/cart.phpTệp đã sao chép sẽ thay thế tệp mẫu mặc định của WooCommerce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader