connect-telegram

Thanh toán khi nhận hàng

Thanh toán khi nhận hàng (COD) là một cổng thanh toán không yêu cầu thanh toán trực tuyến. Các đơn hàng sử dụng Thanh toán khi nhận hàng sẽ được đặt trong trạng thái Đang xử lý cho đến khi thanh toán được thực hiện sau khi giao hàng bởi bạn hoặc phương thức giao hàng của bạn. Bạn, như chủ cửa hàng, cần xác nhận rằng thanh toán đã được thu thập trước khi đánh dấu hoàn thành đơn hàng trong WooCommerce. Mặt khác, ứng dụng di động WooCommerce sẽ tự động đánh dấu hoàn thành đơn hàng khi sử dụng Máy đọc thẻ để thu Thanh toán Trực tiếp .Để biết thêm thông tin, xem Quản lý đơn hàng .

Cài đặt và Cấu hình

 1. Go to : WooCommerce > Settings > Payments.
 2. Sử dụng nút chuyển đổi dưới Enabled để chọn Thanh toán khi nhận hàng.
 3. Chọn Set Up . Bạn sẽ được chuyển tới cài đặt Thanh toán khi nhận hàng.
 4. Configure cài đặt của bạn:
  • Enable COD – Kích hoạt để sử dụng. Tắt nếu không dùng.
  • Title – Chọn tiêu đề hiển thị cho khách hàng trong quá trình thanh toán
  • Description – Thêm thông tin hiển thị cho khách hàng nếu họ chọn Thanh toán khi nhận hàng
  • Instructions – Giải thích cách thanh toán qua Thanh toán khi nhận hàng
  • Enable for shipping methods – Chọn phương thức và mức định giá giao hàng nào sẽ cung cấp Thanh toán khi nhận hàng
  • Accept for virtual orders – Đánh dấu vào hộp để cho phép COD cho các sản phẩm ảo
 5. Save changes

Để mở rộng tính năng Thanh toán khi nhận hàng tiêu chuẩn, vui lòng xem tiện ích mở rộng này Thanh toán khi nhận hàng Nâng cao với Phí .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader