connect-telegram

Tạo và gán phiếu giảm giá cho liên kết

Affiliate for WooCommerce giúp thêm và quản lý các đối tác liên kết và theo dõi hiệu suất từ một nơi duy nhất – hoa hồng, doanh số, thanh toán, bảng xếp hạng, v.v. Kiếm tiền mà không cần làm việc chăm chỉ. Mở rộng thương hiệu của bạn và thu hút khách hàng tiềm năng.

Bài viết hướng dẫn này giải thích cách bạn (chủ cửa hàng) có thể tạo và gán một phiếu giảm giá có thể chia sẻ cho các đối tác liên kết của mình. Khi mua hàng thành công bằng cách sử dụng phiếu giảm giá đó, các đối tác liên kết của bạn sẽ kiếm được hoa hồng.

Cách chủ cửa hàng tạo phiếu giảm giá cho một đối tác liên kết

Để sử dụng tính năng này, người quản lý cửa hàng cần phải kích hoạt nó thông qua WooCommerce > Cài đặt > Đối tác liên kết > Sử dụng phiếu giảm giá cho giới thiệu.

Sau đó, hãy làm theo các bước sau:

  1. Vào WooCommerce > Phiếu giảm giá. Thêm phiếu giảm giá. Bạn có thể đặt bất kỳ mã nào cho phiếu giảm giá.
  2. Điền vào các chi tiết phiếu giảm giá như loại giảm giá, số tiền phiếu giảm giá và bất kỳ hạn chế nào khác mà bạn muốn.
  3. Bạn sẽ thấy một cài đặt tên là ‘ Assign to affiliate ‘. Bạn có thể tìm kiếm các đối tác liên kết trong đó bằng địa chỉ email đầy đủ hoặc id người dùng của đối tác liên kết. Tìm kiếm đối tác liên kết và chọn nó từ kết quả.
  4. Xuất bản phiếu giảm giá.

Đó là tất cả.

Bạn có thể tạo và gán nhiều phiếu giảm giá đối tác liên kết cho cùng một đối tác liên kết bằng cách sử dụng các bước đã nêu trên.

Cách đối tác liên kết của bạn tìm thấy phiếu giảm giá của họ

Một đối tác liên kết có thể tìm thấy mã phiếu giảm giá của họ từ Tài khoản của họ > Đối tác liên kết > Hồ sơ.

Có thể một đối tác liên kết yêu cầu phiếu giảm giá từ chủ cửa hàng không

Có, một đối tác liên kết có thể yêu cầu phiếu giảm giá từ chủ cửa hàng. Vào Tài khoản của tôi > Đối tác liên kết > Hồ sơ. Đối tác liên kết sẽ thấy một tùy chọn để yêu cầu phiếu giảm giá như hình dưới đây:

Lưu ý: phần trên chỉ hiển thị nếu bạn đã đặt địa chỉ email để liên hệ dưới WooCommerce > Cài đặt > Đối tác liên kết > Địa chỉ email liên hệ.

← Hướng dẫn Affiliate For WooCommerce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader