connect-telegram

Searchanise gặp sự cố

Sử dụng JQuery

Searchanise đầy đủ với thư viện jQuery của riêng mình, mặc định nạp vào các tiện ích của nó. Tuy nhiên, WordPress cũng có jQuery đi kèm trong gói.

Nếu bạn có WordPress v. 5.6 hoặc muộn hơn và plugin v. 1.0.9 hoặc muộn hơn, chỉ có một phiên bản JQuery được tải trong các tiện ích: JQuery của WordPress sau khi cài đặt plugin v. 1.0.9 hoặc muộn hơn, và JQuery của Searchanise nếu plugin được cài đặt trong phiên bản trước.

Nếu bạn gặp rắc rối với việc tải tiện ích, bạn có thể thay đổi phiên bản JQuery để tải. Để làm như vậy, làm theo những bước sau:

 1. Đi đến WordPress admin panel > Settings > Searchanise (v. 1.0.11 hoặc sớm hơn) hoặc WordPress admin panel > WooCommerce > Settings > Searchanise (v. 1.0.12 hoặc muộn hơn).
 2. Bật / Tắt cài đặt Use WordPress integrated jQuery version .
 3. Lưu những thay đổi.

Một số sản phẩm không hiển thị trong kết quả tìm kiếm, nhưng chúng đều có ở cửa hàng WooComerce của tôi. Tại sao?

Mặc định, tiện ích Searchanise hiển thị sản phẩm với cài đặt Catalog visibility được đặt là “Shop và Kết quả tìm kiếm”, “Chỉ kết quả tìm kiếm”, hoặc “Chỉ cửa hàng ”, trạng thái Published , , độ hiển thị Public .

Nếu bạn không thấy các sản phẩm trong kết quả tìm kiếm, điều đó có thể xảy ra trong các trường hợp sau:

 1. Sản phẩm không được xuất bản hoặc không công khai hoặc có Catalog visibility = Hidden trong cấu hình WooCommerce – plugin không lập chỉ mục những sản phẩm như vậy.
 2. Sản phẩm có thẻ loại trừ chúng khỏi tìm kiếm – bạn đã ẩn sản phẩm khỏi tìm kiếm.

Nếu các sản phẩm bạn không thấy trong kết quả tìm kiếm không phù hợp với các trường hợp trên, hãy liên hệ với chúng tôi qua feedback@searchanise.io. Chúng tôi sẽ rất vui lòng giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Tại sao các kết quả tìm kiếm liên quan không hiển thị?

Điều đó có thể xảy ra trong các trường hợp sau:

 1. Sắp xếp mặc định của Tiện ích Kết quả Tìm kiếm khác với Relevance . Bạn có thể kiểm tra điều đó trong giao diện điều khiển Searchanise > Search & Navigation > Search results widget section > Content tab > Default sorting option .
 2. Bạn đã thiết lập quy tắc bán hàng, vì vậy các sản phẩm được quảng cáo được hiển thị đầu tiên. Bạn có thể kiểm tra điều đó trong Searchanise control panel > Merchandising & Promo > Merchandising section > Products or Categories tabs .
 3. Các sản phẩm phù hợp với truy vấn tìm kiếm đã hết hàng, và bạn đã ẩn những sản phẩm như vậy khỏi tìm kiếm trong cài đặt WooCommerce ( Bảng quản trị WordPress > WooCommerce > Cài đặt > Sản phẩm > Kho hàng > Tùy chọn Hiển thị sản phẩm hết hàng ) , hoặc bạn đã điều chỉnh để hiển thị họ ở cuối ( the Searchanise control panel > Search & Navigation > Preferences section > Products tab > Show out of stock products at the end of results list option) .
 4. Một số trường sản phẩm đã bị vô hiệu hóa và ứng dụng không tìm kiếm qua chúng. Bạn có thể kiểm tra điều đó trong giao diện điều khiển Searchanise > Search & Navigation > Preferences section > Products Fields tab .

Trang kết quả tìm kiếm đang hiển thị dữ liệu từ cửa hàng thử nghiệm của tôi

Điều này có thể xảy ra nếu bạn đã tạo một bản sao của cửa hàng WooCommerce của mình đã sử dụng plugin của chúng tôi. Do đó, có thể có hai hoặc nhiều plugin Searchanise với một tài khoản và cùng một khóa API.

Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn nên tạo một tài khoản Searchanise riêng biệt cho cửa hàng thử nghiệm của bạn. Để làm như vậy, làm theo những bước sau:

 1. Kết nối với cơ sở dữ liệu của bản sao thử nghiệm cửa hàng của bạn.
 2. Thực hiện truy vấn SQL sau:
  TRUNCATE wp_wc_se_settings;
 3. Đi đến bảng điều khiển Searchanise trong bản sao thử nghiệm cửa hàng của bạn. Nó sẽ hiển thị màn hình “Kết nối với cửa hàng” nơi bạn có thể đăng ký cho một khóa API mới.
 4. Đi đến bảng điều khiển Searchanise > Dashboard trong cửa hàng trực tiếp của bạn và bắt đầu chỉ mục bằng cách nhấp vào nút Force re-indexation .

Đó là tất cả. Sau khi hoàn thành chỉ mục, cửa hàng thử nghiệm của bạn sẽ có khóa API mới và tài khoản Searchanise riêng biệt, và cửa hàng trực tiếp sẽ có kết quả tìm kiếm chính xác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader