connect-telegram

Quyên góp cho WooCommerce

Donation For WooCommerce là một công cụ mạnh mẽ mở rộng WooCommerce cho phép bạn tạo các chiến dịch gây quỹ với khả năng nhận thanh toán quyên góp đơn giản. Bạn có thể tùy chỉnh chiến dịch quyên góp của mình với các tính năng như thanh toán quyên góp định kỳ, mục tiêu tiến bộ, quyên góp làm tròn, và nhiều hơn nữa.

Hướng dẫn cho Chủ cửa hàng

Tạo chiến dịch mới

Cài đặt chung

Quyên góp định kỳ

Quyên góp làm tròn

Mục tiêu quyên góp

Tổng số quyên góp

Tổng số quyên góp

Cài đặt Widget Quyên góp

Quyên góp nguyên nhân, Tặng phẩm & Tribute

Cài đặt PDF và Báo cáo

Hỗ trợ shortcode báo cáo quyên góp

Hướng dẫn cho Người phát triển

Cấu trúc tham số API

Cấu trúc tham số API

Tạo Chiến dịch

Cập nhật Chiến dịch

Xóa Chiến dịch

Lấy thông tin Chiến dịch cụ thể

Lấy thông tin tất cả Chiến dịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader