Quà Tặng Nâng Cao

Quà Tặng Nâng Cao

Thiết lập và Cấu hình

Thông báo quà tặng:

Bạn có thể thêm một thông báo tùy chỉnh sẽ xuất hiện trên trang giỏ hàng khi quà tặng đã được thêm vào giỏ hàng của khách hàng. Bạn có thể sử dụng các biến khác nhau để tùy chỉnh tin nhắn theo nhu cầu của bạn.

Nhật ký quà tặng miễn phí:

Phần mở rộng duy trì lịch sử của tất cả các quà tặng được trao bởi quản trị viên hoặc được chọn theo cách thủ công bởi khách hàng.

Gửi quà tặng thủ công:

Quản trị viên có thể tặng thủ công một sản phẩm cho bất kỳ khách hàng nào lúc bất kỳ thời gian nào. Một khi quà tặng được gửi, phần mở rộng sẽ tự động tạo một đơn đặt hàng mới bao gồm quà tặng. Bạn cũng có thể đặt trạng thái đơn hàng của khách hàng cho các đơn hàng này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader