connect-telegram

Preset Workflows

Preset workflows (presets) đã được giới thiệu trong A utomateWoo 5.1 .

Presets là các luồng công việc được cấu hình trước mà bạn có thể chọn từ để nhanh chóng và dễ dàng tạo luồng công việc của riêng mình. Chúng bao gồm nội dung mẫu mà bạn có thể xây dựng và sửa đổi để đáp ứng nhu cầu độc đáo của cửa hàng của bạn.

Làm thế nào để presets hoạt động?

Tạo một luồng công việc từ một preset sẽ tạo một luồng công việc nháp được cấu hình trước với các kích hoạt, quy tắc và hành động phù hợp sẽ cần thiết (bao gồm thêm một số nội dung email mẫu).

Một khi bản nháp đã được tạo, chỉ cần kiểm tra lại cấu hình và thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào cần thiết cho các yêu cầu độc đáo của cửa hàng của bạn – sau đó kích hoạt nó.

Bước đơn giản

 1. Chúng tôi đã thêm một tab mới vào trang Workflows có tên là “ Browse presets ”. Đi đến tab này, bạn sẽ thấy danh sách các presets có sẵn.

2. Chọn từ bộ chọn presets và nhấp vào “ Create workflow “.

3. Điều này sẽ tạo ra một luồng công việc nháp (tức là bị vô hiệu hóa) và chuyển hướng bạn đến trang chỉnh sửa. Ở đây, bạn có thể xem xét luồng công việc nháp và chỉnh sửa nó theo yêu cầu của mình. Ví dụ, bạn có thể muốn thay đổi nội dung email, hoặc tạo một phiếu giảm giá mới để bao gồm trong email.

Hãy chắc chắn xem lại tất cả thông tin được tạo ra bởi preset vì trong một số trường hợp (như phiếu giảm giá, ví dụ) bạn cần cập nhật một vài trường trước khi kích hoạt luồng công việc.

4. Để kích hoạt luồng công việc đã tạo, sau khi xem xét các trường và nội dung của nó, chỉ cần thay đổi trạng thái của nó từ “Disabled” thành “Active”, và lưu luồng công việc. Nhấp vào lưu sẽ hiển thị lời nhắc cuối cùng để kiểm tra cấu hình luồng công việc:

 • Xác nhận tất cả các giá trị
 • Xem lại bất kỳ nội dung / văn bản email nào
 • Thay thế các giá trị giữ chỗ (ví dụ: các mẫu phiếu giảm giá)

5. Nhấp xác nhận để kích hoạt và lưu luồng công việc.

Presets nào có sẵn?

AutomateWoo cung cấp một loạt các Preset luồng công việc phổ biến để bạn lựa chọn. Thật vậy, rất nhiều ví dụ về luồng công việc của chúng tôi có sẵn presets để giúp bạn khởi động và nhận được giá trị ngay lập tức từ AutomateWoo.

 • Abandoned Cart – Kích hoạt email theo dõi đối với khách hàng trong trường hợp họ đã bỏ quên giỏ hàng nhiều hơn 4 giờ.
 • Thẻ tín dụng – Gửi lời nhắc hết hạn thẻ tín dụng – Kích hoạt email gửi đến khách hàng nhắc nhở họ rằng thẻ tín dụng đã lưu sắp hết hạn.
 • Cross-sells – Xúc tiến sản phẩm bổ sung – Kích hoạt email để khuyến khích mua hàng lặp lại từ khách hàng bằng cách hiển thị cho họ các sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung tùy thuộc vào những gì họ đã mua.
 • Loyalty – Thưởng cho khách hàng quay lại – Kích hoạt email để thưởng cho khách hàng đã đặt một số lượng nhất định đơn hàng tại cửa hàng của bạn.
 • New Customer – Chào mừng khách hàng mới = Kích hoạt email khi ai đó mua hàng đầu tiên tại cửa hàng của bạn để chào mừng họ trở thành khách hàng.
 • Reviews – Thưởng cho khách hàng vì nhận xét của họ – Kích hoạt email gửi đến khách hàng đã để lại nhận xét về sản phẩm của bạn.
 • Winback – Xúc tiến các sản phẩm gần đây – Kích hoạt email để khuyến khích khách hàng quay lại cửa hàng của bạn bằng cách hiển thị cho họ các sản phẩm gần đây của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader