Phương thức thanh toán có điều kiện dành cho WooCommerce

Phương thức thanh toán có điều kiện dành cho WooCommerce giúp bạn hiển thị/ẩn các phương thức thanh toán có sẵn dựa trên địa chỉ thanh toán hoặc giao hàng của khách hàng, hoặc tổng đơn hàng. Điều này cho phép bạn tăng tỷ lệ chuyển đổi, giảm bỏ qua và giảm phí gian lận và xử lý thanh toán.

Cài đặt

 1. Download tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New để tải lên tệp bạn đã tải xuống.
 3. Activate cài đặt tiện ích mở rộng.

Thông tin thêm tại: Cài đặt và Quản lý Plugin .

Kích hoạt cập nhật plugin

Vui lòng làm theo các bước được liệt kê tại đây để kích hoạt cập nhật plugin cho Phương thức thanh toán có điều kiện dành cho WooCommerce.

Cài đặt và Cấu hình

Để tìm cài đặt, đi đến Quản trị WordPress > WooCommerce > Cài đặt > Thanh toán > Điều kiện.

Phương thức thanh toán có điều kiện dành cho WooCommerce
 1. Tên điều kiện: Đặt tên cho điều kiện để tham khảo.
 2. Hiện/Ẩn: Chọn xem bạn có muốn bao gồm hay loại trừ phương thức thanh toán trên trang thanh toán không
 3. Phương thức thanh toán: Chọn phương thức thanh toán mà bạn muốn hiển thị/ẩn trên trang thanh toán
 4. Quy tắc: Tại đây bạn có thể thêm các quy tắc sẽ xác định xem liệu có nên hiển thị/ẩn phương thức thanh toán trên trang thanh toán không.

Quy tắc

Hiện tại, các quy tắc sau đây có sẵn:

 1. Thanh toán quốc gia trong/không ở trong
 2. Thanh toán bang/quận ở trong/không ở trong
 3. Thanh toán thành phố trong/không ở trong
 4. Thanh toán mã bưu điện trong/không ở trong
 5. Giao hàng nước trong/không ở trong
 6. Giao hàng bang/quận ở trong/không ở trong
 7. Giao hàng thành phố trong/không ở trong
 8. Giao hàng mã bưu điện trong/không ở trong
 9. Tổng tiền trong giỏ hàng là lớn hơn/không lớn hơn hoặc bằng

Cách hoạt động?

Giả sử bạn đã thiết lập loại trừ tất cả các phương thức thanh toán ngoại trừ Chuyển khoản trực tiếp nếu tổng số trong giỏ hàng lớn hơn 1000$ VÀ quốc gia thanh toán là Hoa Kỳ (US). Đây là cách bạn có thể thiết lập:

Phương thức thanh toán có điều kiện dành cho WooCommerce

Câu hỏi thường gặp

1. Nếu một phương thức thanh toán không được hiển thị trên trang thanh toán (vì các quy tắc không được đáp ứng), liệu nó sẽ tự động xuất hiện nếu các quy tắc được đáp ứng không?


Câu hỏi và Hỗ trợ

Bạn có câu hỏi trước khi mua? Vui lòng điền vào biểu mẫu trước khi bán này.

Đã mua và cần hỗ trợ? Liên hệ với nhà phát triển .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader