Phiếu giảm giá Sinh nhật cho WooCommerce

Phiếu giảm giá Sinh nhật cho WooCommerce giúp bạn gửi phiếu giảm giá cho người dùng vào ngày sinh nhật của họ, phiếu giảm giá này có thể được sử dụng để nhận được giảm giá khi mua hàng.

Cài đặt

 1. Tải tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to: WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với tệp bạn đã tải về bằng Choose File .
 3. Install Now Activate cho phần mở rộng.

Thông tin thêm tại: Cài đặt và Kích hoạt Plugin/Phần mở rộng .

Thiết lập và Cấu hình

Chung

General Settings

 • Nếu bạn muốn khách hàng của mình nhập ngày sinh và nhận một phiếu giảm giá, hãy bật hộp kiểm “Enable Birthday Reward Coupon for Guest Users” .
 • Nếu bạn muốn người dùng đã đăng nhập của mình nhập ngày sinh và nhận một phiếu giảm giá, hãy bật hộp kiểm “Enable Birthday Reward Coupon for Logged-in Users” .

Birthday Coupon Settings

 • Trong phần tùy chọn “Coupon Code Type” , bạn có thể chọn cách tạo mã phiếu giảm giá.
 • Bạn có thể thêm tiền tố và hậu tố cho các phiếu giảm giá được gửi cho người dùng trong phần tùy chọn “Prefix” “Suffix” .
 • Bạn cũng có thể tùy chỉnh chiều dài của mã phiếu giảm giá trong phần tùy chọn “Coupon Length” .
 • Theo mặc định, phiếu giảm giá sẽ được gửi đến người dùng vào ngày sinh nhật của họ. Nếu bạn muốn gửi phiếu giảm giá trước ngày Sinh nhật hoặc sau ngày Sinh nhật, bạn có thể làm như vậy bằng cách tùy chỉnh phần tùy chọn “Send Birthday Coupon” .

Birthday Rule Settings Bạn cần tạo một chính sách để plugin bắt đầu gửi phiếu giảm giá cho người dùng mà nhập vào ngày sinh nhật của họ. Bạn có thể tạo bất kỳ số lượng chính sách nào. Khi có hai hoặc nhiều chính sách phù hợp với một người dùng, chính sách sẽ được quyết định dựa trên tùy chọn Ưu tiên Chính sách.

 • Bật hộp kiểm “Enable this Rule” .
 • Đặt một tên cho chính sách trong trường “Rule Name” .
 • Trong phần tùy chọn “Product Filter” , chọn các sản phẩm mà phiếu giảm giá có thể được áp dụng.
 • Phần tùy chọn “User Filter” , chọn những người dùng có đủ điều kiện để sử dụng phiếu giảm giá.
 • Nếu bạn muốn chỉ cung cấp Phiếu giảm giá Sinh nhật cho người dùng chỉ một lần duy nhất, hãy bật tùy chọn “Restrict Birthday Coupon to Award Only once to the Users” .
 • Bạn có thể đặt tổng giá trị giỏ hàng tối thiểu và tối đa cho việc sử dụng phiếu giảm giá trong các tùy chọn “Minimum Cart Total for Birthday Coupon Usage” “Maximum Cart Total for Birthday Coupon Usage” .
 • Nếu bạn muốn kiểm tra lịch sử mua hàng trước khi gửi phiếu giảm giá, hãy bật tùy chọn “Issue Coupon based on Users Purchase History” .
 • Bạn cần kiểm tra lịch sử mua hàng với 2 tùy chọn,1. Số Đơn Hàng Được Đặt2. Số Tiền Đã Chi Tiêu Trên Trang Web
 • Hiện nay, plugin hỗ trợ các loại phiếu giảm giá sau đây,1. Phần trăm của Tổng Đơn Hàng2. Giảm giá Cố Định
 • Sau khi chọn loại phiếu giảm giá, bạn phải đặt giá trị phiếu giảm giá.
 • Bạn có thể đặt thời hạn hợp lệ cho phiếu giảm giá nếu muốn trong phần tùy chọn “Coupon Validity in Days” .
 • Khi cấu hình hoàn tất, lưu lại những thay đổi.

Email

Trong phần này, bạn có thể tùy chỉnh email được gửi đến người dùng.

Địa phương hóa

Trong phần này, bạn có thể tùy chỉnh các nhãn hiển thị cho người dùng.

Nâng cao

Trong phần này, bạn có thể tùy chỉnh giao diện và cảm giác của trường Ngày Sinh nhật bằng tùy chọn CSS tùy chỉnh.

Sử dụng

Luồng công việc của Người dùng Khách

 • Trên biểu mẫu Đăng ký Tài khoản, sẽ có một trường để nhập Ngày Sinh nhật.
 • Nếu người dùng nhập Ngày Sinh nhật trong quá trình đăng ký, ngày sinh nhật sẽ được ghi lại trong plugin.
 • Người dùng có thể xem/sửa ngày sinh của họ từ My Account Page > Account Details của họ.
 • Người dùng sẽ nhận được một phiếu giảm giá cho ngày sinh nhật của họ qua email. Phiếu giảm giá có thể được sử dụng để nhận được giảm giá khi mua hàng sau này.

Luồng công việc của Người dùng đã đăng nhập

 • Người dùng đã đăng nhập chưa nhập ngày sinh của họ có thể nhập ngày sinh của họ trên trang thanh toán.
 • Khi người dùng nhập Ngày Sinh và đặt đơn hàng, ngày sinh nhật sẽ được ghi lại trong plugin.
 • Người dùng có thể xem/sửa ngày sinh từ Trang Tài khoản của họ > Chi tiết Tài khoản
 • Người dùng sẽ nhận được một phiếu giảm giá cho ngày sinh nhật của họ qua email. Phiếu giảm giá có thể được sử dụng để nhận được giảm giá khi mua hàng sau này.

Sử dụng Phiếu Giảm Giá Sinh nhật

 • Người dùng có thể sử dụng Phiếu Giảm Giá Sinh nhật giống như một phiếu giảm giá WooCommerce thông thường.
 • Để sử dụng phiếu giảm giá, một hoặc nhiều sản phẩm phải được thêm vào giỏ hàng.
 • Phiếu giảm giá có thể được áp dụng trên trang giỏ hàng hoặc trang thanh toán.
 • Khi phiếu giảm giá được áp dụng, một mức giảm giá sẽ được áp dụng vào giỏ hàng của người dùng.
 • Người dùng chỉ cần trả giá đã giảm.

Bảng Quản trị Phiếu Giảm Giá Sinh nhật

 • Ngày sinh nhật của tất cả người dùng sẽ được ghi lại và có thể được truy cập từ Phiếu Giảm Giá Sinh nhật > Phiếu Giảm Giá Sinh nhật
 • Bảng này sẽ có những chi tiết sau
 • 1. Thông tin người dùng
 • 2. Ngày Sinh nhật
 • 3. Số Phiếu Giảm Giá Đã Phát hành
 • 4. Ngày Phát hành Phiếu Giảm Giá cuối cùng
 • Khi người dùng nhấp vào liên kết xem thêm chi tiết, người dùng có thể xem chi tiết về phiếu giảm giá đã phát hành.

Dịch

Birthday Coupons for WooCommerce Plugin đã sẵn sàng cho việc dịch nghĩa, nghĩa là bạn có thể chỉnh sửa tệp po để dịch văn bản ra bất kỳ ngôn ngữ nào.Bạn dịch theo các bước sau đây. Ví dụ, hãy xem xét việc dịch ra tiếng Pháp.

 • Tải về và cài đặt Poedit
 • Mở tệp birthday-coupons-for-woocommerce > languages > birthday-coupons-for-woocommerce.pot bằng Poedit.
 • Tạo một tệp dịch mới bằng cách nhấp vào nút Create new translation .
 • Chọn Văn bản nguồn và đặt văn bản Pháp tương ứng trong Khu vực Text Dịch.
 • Lưu lại các thay đổi.
 • Lưu tên tệp dưới dạng birthday-coupons-for-woocommerce-fr_FR.po .
 • Nếu bạn đang sử dụng Phiên bản WordPress 3.9.13 hoặc thấp hơn, thì trong wp-config.php định nghĩa WPLANG là tiếng Pháp. Cú pháp là define(‘WPLANG’, ‘fr_FR’);
 • Nếu bạn đang sử dụng Phiên bản WordPress 4.0 trở lên, thì đi đến WordPress dashboard > Settings > General và chọn Ngôn ngữ của Site là French .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader