Phản hồi Trải nghiệm Người dùng

Cài đặt

  • Điều hướng đến Plugins > Add New .
  • Nhấn nút Upload Plugin nằm ở đầu màn hình.
  • Tải lên tệp ‘experience-feedback-for-woocommerce.zip’ mà bạn đã tải xuống từ Woo.com
  • Nhấn nút Install Now .
  • Việc cài đặt đã hoàn tất

Thêm thông tin trên Using Plugins .

Mục đích của Plugin

Plugin cung cấp thông tin quý giá, cho phép cải tiến liên tục, nâng cao sự hài lòng của người dùng và góp phần vào sự thành công lâu dài của trang web bằng cách thu thập phản hồi và đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của người dùng.

Cài đặt chuẩn

Cấu hình plugin được đặt tại WooCommerce Cài đặt Trang Phản hồi Trải nghiệm:

Có ba tùy chọn trong phần này bạn có thể kiểm soát:

1. Nhãn đánh giá

Bạn có thể sửa đổi (hoặc dịch sang ngôn ngữ của bạn) nhãn cho mỗi cấp độ đánh giá. Nhãn xuất hiện cho người dùng khi họ chọn một mức đánh giá cho phản hồi:

Xem trước popup phản hồi nhãn đánh giá

Nhãn đánh giá cũng được sử dụng rộng rãi ở mặt quản trị:

Nhãn đánh giá phản hồi ở phía quản trị

2. Kiểu biểu tượng Backend

Giống như cách bạn có thể chọn biểu tượng nào hiển thị trong cửa sổ bật lên phản hồi cho người dùng, bạn có thể chọn biểu tượng nào sẽ được sử dụng trên các trang phản hồi và phân tích trên mặt quản trị.

. Trang phân tích

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa trang phân tích (Phân tích -> Phản hồi)

Phản hồi thêm vào giỏ hàng

Bạn có thể thu thập phản hồi ngay sau khi người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Phản hồi thêm vào giỏ hàng có thể được sử dụng cho các sản phẩm có biểu mẫu thêm vào giỏ hàng phức tạp. Làm sao bạn biết sản phẩm có thuận tiện mà không hỏi ý kiến?

Plugin sẽ hiển thị điểm hài lòng trung bình cho mỗi sản phẩm thu thập loại phản hồi này:

Phản hồi trang cảm ơn

Việc thu thập phản hồi sau khi người dùng đặt đơn hàng là quan trọng vì nó giúp cải thiện trải nghiệm người dùng, nâng cao sản phẩm/dịch vụ, nhận diện và giải quyết vấn đề và giám sát sự hài lòng. Đây là cách để cho khách hàng biết rằng ý kiến của họ có ý nghĩa và có thể dẫn đến thành công lâu dài cho doanh nghiệp.

Tương tự như phản hồi thêm vào giỏ hàng, mỗi đơn hàng thu thập phản hồi này sẽ hiển thị phản hồi trên trang đặt hàng:

Cài đặt cửa sổ bật lên phản hồi

Cả hai cửa sổ bật lên phản hồi đều có danh sách các tùy chọn sau:

1. Kích hoạt

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa phản hồi ở cấp độ toàn cục

2. Chỉ dành cho người dùng đã đăng nhập

Plugin sẽ thu thập phản hồi chỉ từ người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader