connect-telegram

Nhập khẩu sản phẩm từ Etsy

Nếu bạn đang tìm cách chuyển cửa hàng Etsy của mình sang WooCommerce, hoặc đơn giản là muốn cài đặt cửa hàng cá nhân của mình ra khỏi Etsy, bạn có thể sử dụng hướng dẫn nhập khẩu sản phẩm đơn giản của chúng tôi dưới đây để nhập khẩu danh sách sản phẩm Etsy của bạn vào một cửa hàng WooCommerce mới hoặc đã tồn tại.

Lưu ý: đây là một lần nhập khẩu duy nhất. Các cập nhật trong cửa hàng Etsy của bạn sẽ không tự động đồng bộ hóa với WooCommerce sau khi nhập khẩu.

Một vài điều cần lưu ý:

  • Etsy no exporta los precios ni las cantidades de variantes. Nếu bạn có các biến thể, giá của bạn sẽ khớp sau khi nhập khẩu và số lượng sẽ được đặt là 0. Bạn có thể tiếp tục esta guía sobre cómo configurar variaciones de productos (bài viết chỉ có sẵn bằng tiếng Anh) sau khi bạn đã nhập khẩu tất cả các sản phẩm của mình.
  • Los productos digitales importados de Etsy se incluirán como productos físicos. Tuy nhiên, điều đó không phải là một vấn đề lớn: WooCommerce được thiết kế để xử lý sản phẩm kỹ thuật số một cách dễ dàng như xử lý sản phẩm vật lý. Để hiển thị các mục này như sản phẩm kỹ thuật số, sigue nuestra guía aquí (bài viết chỉ có sẵn bằng tiếng Anh) về cài đặt sản phẩm kỹ thuật số và này análisis más detallado về việc xử lý các tệp kỹ thuật số.
  • Los archivos .csv creados manualmente no se importarán correctamente. Để nhập khẩu sản phẩm từ Etsy thành công, bạn cần tuân theo các bước dưới đây sử dụng một tệp .csv đã xuất từ Etsy.

Bước 1: Xuất sản phẩm của bạn từ Etsy

1 / Truy cập Etsy.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn để bắt đầu. 2 / Nhấp vào Quản lý cửa hàng ở góc trên bên phải. 3 / Một khi bạn đã ở trên bảng điều khiển của quản trị viên tài khoản, chọn Cài đặt và sau đó lựa chọn Tùy chọn trong menu ở bên trái màn hình. 3 / Nhấp vào tab Tải xuống dữ liệu và sau đó nhấp vào Tải xuống CSV.

Bước 2: Nhập khẩu sản phẩm của bạn vào một cửa hàng WooCommerce mới

1 / Nếu bạn đang cài đặt một cửa hàng mới, hãy làm theo hướng dẫn này về cách instalar WooCommerce 2 / Nếu bạn đã làm theo hướng dẫn thiết lập trong quá trình cài đặt WooCommerce, trong màn hình cuối cùng bạn sẽ nhạn được tùy chọn để tạo một sản phẩm mới hoặc nhập khẩu sản phẩm. 3 / Nhấp vào nút Nhập khẩu sản phẩm. 4 / Chọn chọn tệp và sau đó tải lên tệp CSV mà bạn đã tải xuống từ Etsy trong Bước 1. 5 / Tiếp theo. Màn hình Map cột sẽ xuất hiện và WooCommerce sẽ tự động cố gắng khớp hoặc “Map” tên cột CSV của bạn với trường. 6 / Sử dụng các menu thả xuống ở bên phải để điều chỉnh các trường hoặc chỉ rõ “Không nhập khẩu”.

  • Các cột không nhận diện sẽ không được nhập khẩu theo mặc định.

6 / Chọn Chạy trình nhập khẩu. 7 / Đợi cho đến khi trình nhập khẩu kết thúc. Không làm mới hoặc chạm vào trình duyệt trong khi dù đang tiến hành.

Bước 3: Nhập khẩu sản phẩm vào cửa hàng WooCommerce đã tồn tại

Nếu bạn đã có một cửa hàng WooCommerce và muốn nhập khẩu sản phẩm từ Etsy vào đó, bạn có thể seguir nuestra guía aquí (bài viết chỉ có sẵn bằng tiếng Anh) sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình nhập khẩu sản phẩm vào một cửa hàng WooCommerce đã tồn tại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader