connect-telegram

Nhận trợ giúp với các tiện ích mở rộng WooCommerce từ TIV.NET

Đa tiền tệ , Paywall , và Công cụ Quản trị các tiện ích mở rộng được quản lý và hỗ trợ bởi một trong những đối tác phát triển thị trường Woo.com, TIV.NET INC., một công ty phát triển phần mềm có trụ sở tại Toronto. Khi bạn gửi yêu cầu hỗ trợ, bạn sẽ nhận được phản hồi từ đại diện hỗ trợ của TIV.NET.

Khi liên hệ Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

 1. Đầu tiên, hãy đảm bảo bạn đã cập nhật phiên bản mới nhất của WordPress, WooCommerce và tất cả các tiện ích mở rộng của nó. Sẽ rất khó cho chúng tôi giúp đỡ bạn với phần mềm đã lạc hậu mà bạn có thể đã cài đặt.
 2. Cố gắng phát hiện ra sự kết hợp của các plugin đang hoạt động gây ra vấn đề. Tắt tất cả các plugin không cần thiết trước, sau đó kiểm tra những plugin còn lại vì có thể xảy ra xung đột.
  • Dành sự chú ý đặc biệt cho các plugin liên quan đến giá cả. Một ví dụ đáng chú ý là bộ “Wholesale Pricing”, không tương thích với Đa tiền tệ. Vui lòng kiểm tra Tài liệu tương thích .
 3. Ghi chép các bước chính xác để tái tạo vấn đề. Chụp ảnh màn hình hiển thị tất cả các bước.
 4. Cũng chụp ảnh màn hình các cài đặt bạn có trên các tab Đa tiền tệ và Trợ lý. Chúng tôi sẽ cần thông tin đó để có thể tái tạo môi trường của bạn trên máy chủ của chúng tôi.
 5. Gửi một yêu cầu hỗ trợ: https://woo.com/my-account/create-a-ticket/ .
  • Trong tab “Trợ giúp với sản phẩm đã mua”, chọn “WooCommerce Đa tiền tệ”, “Công cụ Quản trị cho WooCommerce” hoặc “Paywall cho WooCommerce” từ danh sách thả xuống. Yêu cầu hỗ trợ
  • Nếu bạn đang báo cáo xung đột giữa tiện ích mở rộng của chúng tôi và plugin khác mà bạn đã mua từ WooCommerce, vui lòng cũng gửi lại vé tương tự, chọn tiện ích mở rộng khác từ danh sách. Theo cách này, tất cả các bên sẽ biết về vấn đề.
  • Lưu ý: nếu plugin gây xung đột không phải là một trong các sản phẩm được bán bởi WooCommerce, rất tiếc, chúng tôi sẽ không thể giúp bạn. Tuy nhiên, tác giả của chúng có thể giúp. Hãy yêu cầu họ liên hệ với chúng tôi.
 6. Khi bạn nhận được xác nhận từ chúng tôi rằng chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn, vui lòng trả lời với tất cả các chi tiết và ảnh chụp màn hình.

Có câu hỏi liên quan đến hóa đơn hoặc tài khoản của bạn?

Vui lòng chọn tab “Hỗ trợ với tài khoản của tôi” khi bạn gửi yêu cầu hoặc gửi email đến help@woo.com.


Cảm ơn bạn! Đội ngũ TIV.NETToronto, CanadaTác giả của WooCommerce Đa tiền tệ Paywall cho WooCommerce Công cụ Quản trị cho WooCommerce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader