connect-telegram

Nhãn năng lượng EU cho WooCommerce

Plugin EU Energy Label for WooCommerce cho phép bạn đặt nhãn năng lượng cho các sản phẩm của mình theo quy tắc phân loại năng lượng của Liên minh châu Âu. Plugin phân loại mức tiêu thụ năng lượng của một sản phẩm bằng cách đặt một nhãn trên nó. Plugin có tất cả nhãn EU mới nhất mà Liên minh châu Âu đã thiết kế. Vì quy tắc phân loại năng lượng của EU giờ đã bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm tiêu thụ năng lượng, chúng tôi đã phát triển plugin EU Energy Label for WooCommerce để hiển thị nhãn trên các sản phẩm của bạn. Nhãn năng lượng của EU đã là một yếu tố đầu mối quan trọng giúp người tiêu dùng và khách hàng chọn các sản phẩm tiết kiệm năng lượng hơn. Overview: Với EU Energy Label for WooCommerce , các tùy chọn sau đây có sẵn:

 1. Thêm nhãn năng lượng EU vào các sản phẩm WooCommerce của bạn.
 2. Kích hoạt nhãn trên cả trang cửa hàng và trang sản phẩm.
 3. Đặt vị trí của nhãn cho trang sản phẩm đơn.
 4. Kích hoạt công cụ gợi ý cờ khi di chuột trên cả trang sản phẩm và trang cửa hàng.
 5. Đặt một hình ảnh làm gợi ý khi di chuột.
 6. Áp dụng cả hai phiên bản nhãn EU trước và mới nhất.
 7. Thêm URL tùy chỉnh để chuyển hướng khi di chuột lên gợi ý.
 8. Chọn màu mặc định của nhãn.
 9. Chọn nhiều tùy chọn loại nhãn.

Tải file .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn.Đi tới Trình quản lý WordPress > Plugins > Add New.Click Upload Plugin ở đầu.Bạn chọn file và chọn file .zip bạn đã tải xuống trong Bước 1.Click Install Now và kích hoạt tiện ích mở rộng. Setup and Configuration EU Energy Labels for WooCommerce có cài đặt để kích hoạt plugin hoạt động trên trang cửa hàng, lưu trữ, và trang sản phẩm đơn. How to enable Plugin Working:

 1. Dưới bảng điều khiển wp-admin, có một menu gọi là EU Energy Labels Setting Options.
 2. Bật công tắc Enable Plugin Working. Để kích hoạt nhãn cho trang sản phẩm và trang cửa hàng, bật công tắc.
 3. Để đặt vị trí của nhãn, chọn vị trí từ menu thả xuống.

How to set Label to Product: Để đặt nhãn năng lượng EU cho sản phẩm của bạn, đi đến trang sản phẩm và có một phần gọi là EU Energy Label (Old) & EU Energy Label (New) by EU.Click on the product tab, EU Energy Label và cấu hình nhãn cho sản phẩm. Kích hoạt bằng cách nhấp vào ô kiểm và đặt loại nhãn từ hai tùy chọn.  Sau đó, chọn danh mục của Nhãn EU và tải lên hình ảnh gợi ý tùy chỉnh nếu muốn. Khi bạn đã cấu hình sản phẩm một cách chính xác, giao diện front-end sẽ hiển thị như hình dưới đây. Shop Page View: Trên trang cửa hàng, có thể đặt Nhãn năng lượng EU cho mỗi sản phẩm tùy theo mức Tiêu thụ năng lượng của nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader