connect-telegram

Nghệ nhân

Cài đặt chung

Cài đặt:

Để cài đặt chủ đề Nghệ nhân, trước tiên bạn phải có một bản cài đặt WordPress(.org) hoạt động. Để biết thông tin về cách cài đặt WordPress, vui lòng xem Cài đặt WordPress , từ Codex WordPress. Khi WordPress đã được thiết lập trong môi trường hosting của bạn, bạn có thể cài đặt chủ đề của mình một trong hai cách: FTP upload : tải xuống và giải nén thư mục chủ đề của bạn, và sử dụng chương trình FTP theo lựa chọn của bạn tải lên thư mục chủ đề vào thư mục ‘…/wp-content/themes/’ trên máy chủ của bạn. WordPress dashboard :

 1. Tải xuống chủ đề từ tài khoản của bạn.
 2. Đăng nhập vào bảng điều khiển WordPress của bạn (ví dụ, yourdomain.com/wp-admin).
 3. Điều hướng đến Giao diện > Chủ đề > Thêm mới > Tải lên , và chọn thư mục chủ đề đã nén của bạn.
 4. Nhấp vào “Cài đặt ngay”.
 5. Khi chủ đề đã được tải lên, bạn sẽ cần kích hoạt nó, hoặc với liên kết đã cung cấp hoặc dưới mục Giao diện > Chủ đề .

Note: Nếu bạn sử dụng Safari như trình duyệt chính của mình, bạn có thể thấy rằng thư mục chủ đề của bạn không được nén sau khi tải nó xuống. Bạn sẽ cần nén lại thư mục chủ đề của mình trước khi khởi tạo quá trình cài đặt thứ hai.

Kích thước hình ảnh:

Kích thước hình ảnh được định nghĩa chủ đề như sau (các kích thước này có thể được tìm thấy trong chức năng ‘Thiết lập chủ đề’ ở đầu tệp functions.php của bạn):

 • Logo: 60 x 60px
 • Nổi bật lớn: 2400 x 1800px
 • Nỗi bật Trung bình: 1200 x 1200px

Menu tùy chỉnh:

Bạn có thể thiết lập và quản lý menu của mình dưới mục Giao diện > Menus , trong bảng điều khiển WordPress của bạn. Chủ đề sử dụng 2 menu tùy chỉnh; một Main Menu , và Social Menu để hiển thị các biểu tượng truyền thông xã hội ở góc dưới bên phải của chân trang. Xem Codex để biết giải thích hệ thống menu tùy chỉnh ( Note: hướng dẫn này dành cho WordPress.com, nhưng quy trình là giống nhau).

Nội dung Demo:

Nội dung demo có thể được cài đặt bằng cách sử dụng tiện ích bổ sung One Click Demo Import . Khi kích hoạt chủ đề, bạn sẽ được gợi ý cài đặt tiện ích bổ sung. Theo các bước sau để cài đặt nội dung demo:

 1. Cài đặt và kích hoạt tiện ích bổ sung One Click Demo Import .
 2. Đảm bảo tất cả các tiện ích bổ sung yêu cầu đều đang hoạt động.
 3. Điều hướng tới Giao diện > Import Demo Data trong bảng quản lý WordPress.
 4. Nhấp vào nút “Import” màu xanh dành cho Default Demo Import.
 5. Đợi cho việc nhập hoàn tất. Có thể mất vài phút.
 6. Bắt đầu chỉnh sửa.

Note: Tất cả nội dung, tiện ích và các tuỳ chọn tuỳ chỉnh sẽ được nhập từ demo chủ đề. Việc nhập dữ liệu demo sẽ thêm vào bất kỳ nội dung hiện có bạn đã tạo. Việc xóa nội dung demo phải được thực hiện theo cách thủ công.

Thiết lập Trang chủ

Trang chủ trong demo chủ đề Nghệ nhân được tạo bằng cách kết hợp các block của WordPress và WooCommerce. Chú thích dưới đây mô tả các block được sử dụng trên demo trang chủ. Bạn có thể tạo lại bố cục demo theo cách thủ công bằng cách thêm các block được minh họa trong chú thích, hoặc bạn có thể nhập nội dung demo và chỉnh sửa các block như đã thấy trong demo.

Tùy chọn chủ đề

Tất cả các tùy chọn cho chủ đề đều nằm trong Customizer WordPress. Di chuyển tới Giao diện > Customize để thiết lập các tùy chọn cho chủ đề của bạn. Font Pairings: Chủ đề cung cấp các tùy chọn để lựa chọn từ các cặp font được chọn sẵn. Để thay đổi font chữ, điều hướng tới Giao diện > Customize > Tùy chọn chủ đề > Font chữ trong bảng quản lý WordPress. Title Font: Trong Giao diện > Customize > Site Identity tùy chọn, chủ đề có tùy chọn để thay đổi Font chữ Site Title từ danh sách Google Fonts được chọn sẵn. Site Identity: Thêm vào đó, trong tùy chọn Giao diện > Customize > Site Identity , bạn có thể chọn để chuyển đổi hiển thị của Site Title . Colors: Trong tùy chọn Giao diện > Customize > Màu sắc , bạn có thể lựa chọn các màu sắc khác nhau cho nền menu, nền header, và các màu liên kết khác nhau. Footer: Trong tùy chọn Giao diện > Customize > Footer , bạn có thể thay đổi tuỳ ý credit chân trang cho trang web của bạn.

WooCommerce

Chủ đề yêu cầu WooCommerce để bán sản phẩm. Sau khi cài đặt và kích hoạt WooCommerce, bạn có thể cấu hình hiển thị sản phẩm trong cửa hàng của bạn trong các thiết lập Giao diện > Customize > WooCommerce . Vui lòng xem tài liệu hướng dẫn WooCommerce để được trợ giúp thêm về việc sử dụng WooCommerce: http://docs.woothemes.com/documentation/plugins/woocommerce/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader