connect-telegram

Miễn phí giao hàng

Miễn phí giao hàng là một cách tuyệt vời để khuyến khích khách hàng tiêu thêm nhiều hơn. Ví dụ, bạn có thể cung cấp giao hàng miễn phí cho đơn hàng trên $100.

Hãy tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về khu vực giao hàng và tạo khu vực để bắt đầu sử dụng.

Điều chỉnh và cấu hình

Điều chỉnh và cấu hình

Để cung cấp phương thức giao hàng miễn phí, phương thức này phải được thêm vào một khu vực giao hàng và có thể được thêm vào tất cả các khu vực giao hàng mà bạn mong muốn. Đây là cách làm:

1 / Vào: WooCommerce > Ajustes > Envío .

2 / Chọn một zona de envío , nhấp vào Editar

3 / Nhấp vào Añadir método de envío và một cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện. Chọn Envío gratuito trong menu dropdown và sau đó Añadir método de envío .

4 / Chọn Envío gratuito trong dòng mà bạn muốn cấu hình và chọn Editar .

5 / Điều này sẽ đưa bạn đến một màn hình khác để cấu hình phương thức giao hàng miễn phí cho khu vực giao hàng cụ thể đó.

6 / Ingresa un Título sẽ được hiển thị cho khách hàng trên trang thanh toán.

7 / Mở menu dropdown bên cạnh El envío gratuito requiere…

 • Không có sẵn: miễn phí giao hàng là một tùy chọn cho tất cả các khách hàng.
 • Một phiếu giảm giá giao hàng miễn phí hợp lệ: một phiếu giảm giá được tạo cho phép giao hàng miễn phí.
 • Một số tiền đặt hàng tối thiểu: giao hàng miễn phí chỉ có sẵn nếu khách hàng tiêu một số tiền tối thiểu. Thiết lập số tiền này trong trường Cantidad mínima de pedido sẽ xuất hiện nếu bạn chọn tùy chọn này.
 • Một số lượng tối thiểu đặt hàng HOẶC một phiếu giảm giá: giao hàng miễn phí có sẵn nếu khách hàng tiêu số tiền tối thiểu hoặc nếu khách hàng có phiếu giảm giá cung cấp giao hàng miễn phí (xem phía dưới: Tạo phiếu giảm giá giao hàng miễn phí).
 • Một số lượng tối thiểu đặt hàng VÀ một phiếu giảm giá: giao hàng miễn phí chỉ được cung cấp nếu khách hàng tiêu số tiền tối thiểu khách hàng có phiếu giảm giá cung cấp giao hàng miễn phí.

8 / Nếu bạn đã chọn bất kỳ tùy chọn nào bao gồm một số lượng tối thiểu, nhập một Cantidad mínima de pedido .

9 / Cuối cùng, nếu bạn đã chọn bất kỳ tùy chọn nào bao gồm số lượng tối thiểu, bạn có thể chọn áp dụng quy tắc số lượng này trước hoặc sau khi các descuentos del cupón đã được áp dụng. Chúng tôi sẽ giải thích điều này một cách chi tiết hơn bên dưới (xem: Phiếu giảm giá: Khi nào áp dụng tổng số tiền đặt hàng tối thiểu!)

10 / Guardar los cambios .

Phiếu giảm giá: Khi nào áp dụng tổng số tiền đặt hàng tối thiểu

Từ WooCommerce 4.1, bạn có lựa chọn để chọn điểm mà quy tắc pedido mínimo đươc thực hành: trước hoặc sau khi tiền giảm giá của phiếu giảm giá được áp dụng.

Ví dụ sau sẽ giúp minh họa sự khác biệt.

Nếu bạn có quy định mỗi đơn hàng tối thiểu phải là $20, khách hàng của bạn có một sản phẩm trị giá $25 trong giỏ hàng và cũng có một phiếu giảm giá giúp họ giảm $10.

 • Sau khi giảm giá (không được chọn). Trong trường hợp này, số tiền đặt hàng là $25 – $10 = $15. Khách hàng sẽ không nhận được giao hàng miễn phí theo quy định về số lượng tối thiểu đặt hàng.
 • Trước khi giảm giá (được chọn). Trong trường hợp này, số tiền đặt hàng là $25 và giảm giá $10 sẽ bị lờ đi. Khách hàng sẽ nhận được giao hàng miễn phí theo quy định về số lượng tối thiểu đặt hàng. Phiếu giảm giá vẫn được áp dụng.

Tạo phiếu giảm giá giao hàng miễn phí

1 / Crea un cupón.

 • Ve a WooCommerce > Cupones .
 • Selecciona Añadir cupón .
 • Selecciona Cho phép giao hàng miễn phí.
 • Publicar .

Thông tin thêm tại: ( Gestión de cupones ).

2 / Activar envío gratis para cupones.

 • Ve a tùy chọn giao hàng miễn phí mà bạn đã cài đặt.
 • Selecciona tùy chọn Un cupón válido de envío gratuito từ menu dropdown.
 • Guardar los cambios .

Khách hàng bây giờ có thể sử dụng phiếu giảm giá để nhận giao hàng miễn phí.

Tùy chọn nâng cao

Nota: Theo chính sách hỗ trợ của chúng tôi , chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ về tùy chỉnh. Nếu bạn không quen với code, các mẫu và việc giải quyết các xung đột có thể xảy ra, bạn có thể liên hệ với một WooExpert để được giúp đỡ.

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa giao hàng miễn phí bằng code

Phương thức giao hàng miễn phí có một hàm is_available có thể sử dụng như sau:

return apply_filters( 'woocommerce_shipping_' . $this->id . '_is_available', $is_available );

Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng add_filter() trong woocommerce_shipping_free_shipping_is_available và trả về true hoặc false.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào tôi có thể cài đặt giao hàng miễn phí cho đơn hàng trên $X.xx?

Bạn cần cấu hình ít nhất một khu vực giao hàng. Thêm thông tin tại: Ajustar zonas de envío . Sau đó, làm theo các bước ở trên trong Điều chỉnh và cấu hình, chú ý đặc biệt đến điểm #7, lựa chọn Una cantidad mínima de pedido trong menu dropdown, sau đó nhập số tiền (ví dụ, $25 hoặc bất kỳ số tiền nào bạn muốn) tại bước #8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader