connect-telegram

MercadoPago cho WooCommerce

MercadoPago là một cổng thanh toán được sử dụng tại Mỹ Latin, cung cấp nhiều phương thức thanh toán khác nhau cho các quốc gia sau:

 • Argentina (hiện tại chỉ có quốc gia này tương thích với plugin)
 • Brasil
 • Chile
 • Colombia
 • México
 • Venezuela

Gợi ý

*Chúng tôi khuyến nghị sử dụng plugin MercadoPago miễn phí và được cập nhật của Claudio tại WordPress.org: https://wordpress.org/plugins/woocommerce-mercadopago/

Cài đặt

 1. Download tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin với tệp bạn đã tải xuống cùng Choose File .
 3. Install Now Activate phần mở rộng.

Thông tin thêm tại: Cài đặt và Kích hoạt Plugins/Extensions .

Thiết lập và Cấu hình

Để cấu hình plugin:

 1. Enter thông tin cần thiết trong cài đặt cổng thanh toán dưới tab checkout, bạn có thể lấy những thông tin đó từ bảng điều khiển MercadoPago của bạn
 2. Add một đơn vị tiền tệ tùy chỉnh cho ARS (Peso Argentina) trong WooCommerce. Thêm đoạn mã sau vào functions.php của chủ đề hoặc vào tệp plugin riêng của nó.
 3. Set ARS (Peso Argentina) là đơn vị tiền tệ trong tab cài đặt chung của WooCommerce.

add_filter( 'woocommerce_currencies', 'add_ars_currency' );function add_ars_currency( $currencies ) {$currencies['ARS'] = __( 'Peso Argentina', 'woothemes' );return $currencies;}add_filter( 'woocommerce_currency_symbol', 'add_ars_symbol', 1, 2);function add_ars_symbol( $currency_symbol, $currency ) {switch( $currency ) {case 'ARS': $currency_symbol = '$'; break;}return $currency_symbol;}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader