connect-telegram

Menu theo vai trò người dùng

Quản lý menu và liên kết trên menu theo vai trò người dùng.

Cài đặt

  1. Download tệp .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
  2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin tệp bạn đã tải về.
  3. Install Now Activate .

Thông tin thêm tại Cài đặt và Kích hoạt Plugin/Extension .

Cấu hình & Thiết lập

Plugin cung cấp 2 thiết lập khác nhau để

  1. Giới hạn menu theo vai trò người dùng
  2. Giới hạn các mục trong menu theo vai trò người dùng

Hạn chế menu theo vai trò người dùng:

Để gán menu cụ thể cho vai trò người dùng cụ thể hoặc khách hàng guest, vui lòng điều hướng đến Bảng điều khiển quản trị WordPress > Cài đặt > Menu theo Vai trò người dùng. Tại đây bạn có thể gán bất kỳ menu nào cho bất kỳ vai trò người dùng nào.

Hạn chế các mục menu theo vai trò người dùng

Nếu bạn chưa tạo nhiều menu và muốn quản lý từng liên kết trong menu theo vai trò người dùng, vui lòng điều hướng đến Giao diện > Menus. Dưới mỗi liên kết menu, bạn sẽ tìm thấy một hộp kiểm để gán menu cho guest hoặc các vai trò người dùng cụ thể. Các mục sẽ chỉ được hiển thị cho người dùng được chỉ định. Nếu không chọn, mục menu sẽ được hiển thị cho tất cả khách hàng như hành vi mặc định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader