connect-telegram

Máy in Goodcom cho WooCommerce

Tài liệu kỹ thuật này cung cấp hướng dẫn và hướng dẫn về việc sử dụng Goodcom Printer for WooCommerce mở rộng. Nó giải thích cách cài đặt, cấu hình và sử dụng plugin để kích hoạt việc in đơn hàng WooCommerce trên máy in Goodcom một cách mượt mà.

Mục lục

 1. Installation and Configuration
  1.1 Yêu cầu hệ thống
  1.2 Cài đặt Plugin
  1.3 Kích hoạt và Giấy phép
  1.4 Cấu hình Plugin
 2. Features and Options
  2.1 In đơn hàng tự động
  2.2 Mẫu in tùy chỉnh
 3. User Guide
  3.1 Cài đặt Máy in
  3.2 Khắc phục sự cố
 4. Frequently Asked Questions
 5. Appendix

1. Cài đặt và Cấu hình

1.1 Yêu cầu hệ thống

 • WooCommerce Version: 5.2.0 trở lên
 • PHP Version: 5.2 trở lên
 • WordPress Version: 4.6 trở lên

1.2 Cài đặt Plugin

 • Điều hướng đến bảng điều khiển quản trị WordPress
 • Đi đến Plugins > Add New
 • Tìm kiếm Goodcom Printer for WooCommerce và nhấp Install Now
 • Một khi đã cài đặt, nhấp Activate Plugin

1.3 Kích hoạt

 • Sau khi kích hoạt, đi đến WooCommerce > Settings > Integration > Goodcom Printer Integration
 • Thay đổi cài đặt nếu cần thiết
 • Save Changes

1.4 Configuring the Plugin

 • Trong cài đặt plugin, chỉ định chi tiết kết nối máy in, như Tên người dùng Máy in và Mật khẩu.
 • Chọn định dạng mong muốn cho việc in thời gian & ngày, v.v.
 • Lưu cài đặt.

2. Features and Options

2.1 Automatic Order Printing

 • Plugin tự động nhận các đơn hàng mới khi chúng được đặt trong WooCommerce.
 • Cấu hình cài đặt in để xác định xem có in các đơn hàng đã nhận được tự động hay không.

2.2 Customizable Print Templates

 • Tùy chỉnh các mẫu in để bao gồm xây dựng thương hiệu cửa hàng, tùy chọn đơn hàng, thông tin khách hàng, v.v.
 • Sử dụng HTML để sửa đổi các mẫu theo yêu cầu của bạn.

3. User Guide

3.1 Setting Up Printers

 • Truy cập cài đặt plugin từ WooCommerce > Settings > Integration > Goodcom Printer Integration .
 • Kiểm tra hoặc thay đổi tên người dùng & mật khẩu máy in.
 • Thiết lập kết nối máy in thông qua cài đặt từ xa.
  Cho Android POS – GcAnyOrder App, đi qua App Menu – Cài đặt chung – Cài đặt từ xa – Terminal ID.
  Sau đó đăng nhập vào http://goodcom.cn/dl/login.php với ID terminal đã cho, và tải lên cài đặt cho các mục như dưới đây:
  [36]/[37] đường dẫn tập tin: [url trang web WooCommerce của bạn].
  [58] Tên người dùng Máy in
  [59] Mật khẩu Máy in

3.2 Troubleshooting

 • Nếu các đơn hàng không in, hãy đảm bảo rằng máy in được kết nối và cấu hình đúng.
 • Xác minh cài đặt máy in trong plugin và kiểm tra xem có bất kỳ thông báo lỗi nào không.
 • Tham khảo mục Hỏi đáp hoặc liên hệ với hỗ trợ để được hỗ trợ thêm.

4. Câu hỏi thường gặp

4.1 What are the statuses of WooCommerce orders will the Goodcom Printer plugin receive and print?

Answer: Plugin Máy in Goodcom sẽ tự nhận đơn hàng WooCommerce dưới trạng thái “đang xử lý”. Sau khi được xác nhận bởi máy in Goodcom, trạng thái sẽ được cập nhật thành “Hoàn thành”

4.2 Is the Goodcom Printer for WooCommerce extension compatible with all the Goodcom printer equipment?

Answer:

4.3 How do I connect the Goodcom printer to the plugin?

Answer: Thay đổi cài đặt máy in Goodcom theo cài đặt plugin trong WooCommerce > Settings > Integration > Goodcom Printer Integration

5. Appendix

5.1 Hỗ trợ và Thông tin liên hệ

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi ở đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader