connect-telegram

Làm thế nào để thiết lập đề xuất sản phẩm tự động

Plugin Cashier for WooCommerce tự động chọn và hiển thị sản phẩm dưới dạng upsells và cross-sells, dựa trên đơn hàng trước đó của cửa hàng của bạn. Không cần cấu hình, hoạt động trên chế độ tự động.Nếu đơn hàng của cửa hàng bạn chứa nhiều mua case lưng hơn là tai nghe, plugin sẽ tự động đề xuất case lưng khi người dùng mua một chiếc iPhone.Tất cả những gì bạn cần là tải xuống và kích hoạt plugin Cashier và nó sẽ lo mọi thứ.Bây giờ WooCommerce mặc định hiển thị upsells và cross-sells trên trang sản phẩm và giỏ hàng nếu bạn thêm một số sản phẩm vào hộp Upsells và Cross-sells như đã hiển thị, plugin sẽ hiển thị đề xuất sản phẩm khác ngoài những sản phẩm bạn đã nhập nếu còn không gian trên các trang.

Default upsell in WooCommerce
Default upsell in WooCommerce

Và nếu bạn để trống bất kỳ hộp Upsells hoặc Cross-sells hoặc cả hai, Cashier sẽ tự động chọn sản phẩm phù hợp và hiển thị chúng cho khách truy cập của bạn, do đó khuyến khích họ mua thêm.

Cashier for WooCommerce - Recommend more products
Cashier for WooCommerce – Đề xuất thêm sản phẩm

Đề xuất sản phẩm liên quan, upsell, cross-sell thông minh hơn. Tính năng này sẽ được kích hoạt theo mặc định. Tính năng này sẽ cố gắng đề xuất sản phẩm upsell, cross-sell & liên quan. Nếu những sản phẩm này (upsell, cross-sell & sản phẩm liên quan) đã được thiết lập cho sản phẩm và vẫn còn một số không gian trống trên trang sản phẩm, tính năng này sẽ cố gắng điền đầy nó với một số đề xuất khác. Điều này sẽ tăng cơ hội mua thêm sản phẩm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader