Klarna – quản lý đơn hàng

Klarna logo Khi một đơn hàng được tạo trong WooCommerce và một số đơn hàng tồn tại trong hệ thống của Klarna, bạn có khả năng xử lý quản lý đơn hàng trong Klarna trực tiếp từ WooCommerce. Bằng cách này, bạn có thể tiết kiệm thời gian và không cần phải làm việc trong cả hai hệ thống cùng một lúc.

Tài liệu liên quan

Yêu cầu

Để bắt đầu với quản lý đơn hàng trong Klarna thông qua cửa hàng WooCommerce của bạn, bạn cần tải xuống và kích hoạt Klarna Order Management cho WooCommerce plugin này không có bất kỳ cài đặt cụ thể nào, thay vào đó, nó sẽ hoạt động ngay khi bạn kích hoạt plugin trong quản trị WordPress.

Hủy một đơn hàng

 1. Trạng thái đơn hàng WooCommerce cần được đặt là Đang xử lý .
 2. Đi tới màn hình chỉnh sửa đơn hàng bằng cách điều hướng đến → WooCommerce Đơn hàng và nhấp vào đơn hàng bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong hộp Chi tiết đơn hàng có một hộp lựa chọn có tên Trạng thái đơn hàng . Thay đổi trạng thái thành Đã hủy .
 4. Nhấp vào nút Lưu Đơn hàng nằm ở góc trên bên phải màn hình.
 5. Nếu tất cả mọi thứ thành công, một ghi chú đơn hàng mới nói Hoàn tất hủy đơn hàng Klarna sẽ được tạo.

Cập nhật một đơn hàng

 1. Trạng thái đơn hàng không thể được đặt thành Đã hoàn thành (không có số kích hoạt nên tồn tại cho đơn hàng trong hệ thống của Klarna).
 2. Đi tới màn hình chỉnh sửa đơn hàng bằng cách điều hướng đến → WooCommerce Đơn hàng và nhấp vào đơn hàng bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong hộp Chi tiết đơn hàng có một hộp lựa chọn có tên Trạng thái đơn hàng . Thay đổi trạng thái thành Đang chờ .
 4. Nhấp vào nút Lưu Đơn hàng nằm ở góc trên bên phải màn hình.
 5. Chỉnh sửa các mục đơn hàng.
 6. Nhấn nút Lưu dưới hộp mục đơn hàng.
 7. Bạn có thể cần nhấn vào các nút Tính toán thuế / Tính toán tổng .
 8. thay đổi trạng thái thành Đang xử lý .
 9. Nhấn nút Lưu Đơn hàng .
 10. Đơn hàng giờ đã được cập nhật, cả trong WooCommerce và hệ thống Klarna.

Capture một đơn hàng

 1. Trạng thái đơn hàng WooCommerce cần được đặt là Đang xử lý .
 2. Đi tới màn hình chỉnh sửa đơn hàng bằng cách điều hướng đến → WooCommerce Đơn hàng và nhấp vào đơn hàng bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong hộp Chi tiết đơn hàng có một hộp lựa chọn có tên Trạng thái đơn hàng . Thay đổi trạng thái thành Đã hoàn thành .
 4. Nhấp vào nút Lưu Đơn hàng nằm ở góc trên bên phải màn hình.
 5. Nếu tất cả mọi thứ thành công, một ghi chú đơn hàng mới được tạo với thông tin về số hoá đơn.

Mô-đun không hỗ trợ bắt được một phần .

Hoàn tiền một đơn hàng

 1. Trạng thái đơn hàng WooCommerce cần được đặt là Đã hoàn thành .
 2. Đi tới màn hình chỉnh sửa đơn hàng bằng cách điều hướng đến → WooCommerce Đơn hàng và nhấp vào đơn hàng bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong hộp Đơn hàng , nhấn nút Hoàn tiền .
 4. Để thực hiện việc hoàn tiền đầy đủ cho toàn bộ đơn hàng, nhập tổng số tiền đơn hàng vào trường Số tiền hoàn trả . Để hoàn tiền một mặt hàng đơn hàng cụ thể, điều chỉnh giá hoặc số lượng của sản phẩm mong muốn.
 5. Nhấn nút Hoàn tiền qua Klarna Payments .
 6. Nếu tất cả mọi thứ thành công, một ghi chú đơn hàng mới được tạo với thông tin về việc hoàn tiền trong hệ thống Klarnas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader