connect-telegram

Khuyến khích khách hàng để lại đánh giá bằng cách sử dụng phiếu giảm giá

Khuyến khích khách hàng để lại đánh giá bằng cách sử dụng phiếu giảm giá

Sử dụng trường hợp

Quy trình công việc này sẽ tạo ra một email đánh giá sau khi mua hàng tự động để gửi tới khách hàng và giúp thúc đẩy đánh giá sản phẩm, điều này có thể giúp xây dựng SEO của bạn và tăng traffic cho cửa hàng của bạn. Bao gồm phiếu giảm giá để khuyến khích việc đánh giá.

Điều kiện tiên quyết

  • Tạo phiếu giảm giá – trước khi chúng tôi có thể xây dựng quy trình công việc, bạn sẽ cần tạo một ưu đãi để cung cấp cho khách hàng của mình. Bạn có thể tạo phiếu giảm giá cá nhân cho mỗi khách hàng của bạn bằng cách tuân theo hướng dẫn tạo phiếu giảm giá cá nhân .

Thiết lập quy trình công việc

  1. Tạo quy trình công việc mới
  2. Chọn New Review Posted trigger . Lưu ý rằng trigger này không kích hoạt cho đến khi đánh giá được chấp thuận.
  3. Bao gồm quy tắc This Workflow’s Run Count for Customer và chỉ rõ rằng nó nên ít hơn 1. Điều này đảm bảo mỗi khách hàng chỉ nhận được email này (và giải thưởng) một lần.
  4. Nhấp vào Thêm hành động và chọn Gửi email và bao gồm biến {{ customer.email }} như địa chỉ email.
  5. Điền các trường yêu cầu.
  6. Tạo nội dung email của bạn, cảm ơn khách hàng đã dành thời gian chia sẻ ý kiến ​​của họ. Mời họ sử dụng mã giảm giá duy nhất trong cửa hàng của bạn như một phần thưởng. Bao gồm phiếu giảm giá cá nhân bằng cách sử dụng biến {{ customer.generate_coupon }} .

Ví dụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader