connect-telegram

Khôi Phục Giỏ Hàng Bị Bỏ Quên

Tiện ích mở rộng WooCommerce Abandoned Cart Recovery cho phép gửi email theo dõi để khôi phục giỏ hàng và đơn hàng chờ xử lý bị bỏ quên.

Cài đặt

 1. Download tệp tin .zip từ tài khoản WooCommerce của bạn .
 2. Go to : WordPress Admin > Plugins > Add New Upload Plugin tệp tin bạn đã tải xuống.
 3. Install Now Activate .

Thông tin thêm tại Cài đặt và Kích hoạt Plugins/Tiện ích mở rộng .

Cài đặt ban đầu cho giỏ hàng bị bỏ quên & Đơn hàng chờ xử lý:

Sau khi kích hoạt tiện ích mở rộng WooCommerce Abandoned Cart Recovery, bạn sẽ thấy tùy chọn “Cart Recovery” mới trong menu Admin WordPress của mình. Nhấp để truy cập cài đặt tiện ích mở rộng.

Cấu hình giỏ hàng bị bỏ quên:

Đi tới cart recovery > cài đặt và điều hướng tới tab cài đặt chung. Ở đây bạn cần kích hoạt chức năng giỏ hàng bị bỏ quên và xác định khi nào giỏ hàng nên được xem là bị bỏ quên và khi nào giỏ hàng bị bỏ quên nên được tự động xóa từ phần danh sách giỏ hàng bị bỏ quên của tiện ích mở rộng của chúng tôi. Bạn cũng có thể tùy chỉnh nút được đính kèm trong email cho giỏ hàng bị bỏ quên và email đơn hàng chờ xử lý.

Cài đặt đơn hàng chờ xử lý

Điều hướng tới tab đơn hàng chờ xử lý để kích hoạt/hủy kích hoạt khôi phục đơn hàng chờ xử lý và chọn xóa đơn hàng chờ xử lý sau một khoảng thời gian nhất định. Chúng sẽ được xóa khỏi lưới đơn hàng WooCommerce cũng như khỏi danh sách đơn hàng chờ xử lý được duy trì bởi plugin của chúng tôi. Bạn có thể chọn thêm bất kỳ trạng thái đơn hàng nào để khôi phục. Cũng hỗ trợ khôi phục đơn hàng hiện có.

Với tiện ích mở rộng này, bạn có thể hạn chế khôi phục đơn hàng chờ xử lý theo vai trò người dùng. Để cấu hình cài đặt này, hãy đi tới tab “User Settings”.

Kích hoạt khôi phục của khách hàng & tiền bắt email:

Từ tab “User Settings”, bạn có thể kích hoạt chức năng khôi phục giỏ hàng cho người dùng khách và chọn tiền thu email người dùng khách sử dụng popup. Bạn có thể chọn thêm văn bản quyền riêng tư vào hộp thoại popup.

 • Never (Giỏ hàng bị bỏ quên của khách sẽ không được ghi lại và không có email khôi phục nào được gửi đi).
 • Pre Capture without privacy text (Điều này sẽ cho phép một popup để tiền lấy email của khách hàng ngay trước khi họ đi tới trang thanh toán. Nếu người dùng từ chối chỉ để chúng tôi thu thập email từ trang thanh toán).
 • Pre Capture with privacy text (Sử dụng popup tiền thu email với từ chối quyền riêng tư. Nếu người dùng từ chối chia sẻ – email sẽ được thu thập từ trang thanh toán).

Cài đặt mã giảm giá:

Bạn có thể cấu hình một số thông tin cơ bản về các mã giảm giá mà tiện ích mở rộng này tự động tạo để đính kèm trong email giỏ hàng bị bỏ quên của bạn. Bạn có thể kiểm soát các chiết khấu và các thông tin khác trong khi tạo mẫu email.

Cài đặt Cron Job:

Bạn có thể chọn để xác định thời gian chạy cron job trong phút, giờ và ngày. Điều này được sử dụng để thực hiện các hoạt động và gửi email khôi phục được lên lịch. Nếu bạn nhận được quá nhiều việc bỏ qua hàng hóa hằng ngày, bạn nên giữ nó mỗi giờ.

Mẫu Email:

Bạn có thể tạo nhiều mẫu email và lên lịch gửi chúng tự động hoặc chọn gửi chúng theo cách thủ công.

Trong khi tạo một mẫu email mới, bạn có thể xác định các chi tiết sau,

 • Tên mẫu email
 • Tùy chỉnh nội dung email bằng cách sử dụng các biến. Bạn có thể truy cập các biến này bằng cách nhấp vào biểu tượng “A” trong trình soạn thảo.
  • Họ –
  • {first-name}
  • {last-name}
  • {full-name}
  • {cart-subtotal}
  • {coupon}
  • {coupon-expiry}
  • {recovery-button}
  • {recovery-link}
  • {auto-discount-link}
  • {order-id}
  • {items-table}
  • {items-table}
  • {customer-details}
  • {payment-url}
  • {view-url}
  • {cancel-url} – (hoạt động cho khôi phục đơn hàng đang chờ)
 • Tùy chỉnh email chủ đề (Với phiên bản 1.2.0 đã được phát hành, bạn giờ đây có thể thay đổi chủ đề từ WooCommerce > Settings > Emails
 • Chọn loại email
  • Khôi phục giỏ hàng bị bỏ quên
  • Khôi phục đơn hàng chờ xử lý
 • Chọn để gửi tự động
 • Xác định khoảng thời gian sau giỏ hàng hoặc đơn hàng đang chờ (Thời gian sẽ được tính sau khi giỏ hàng được xem là bị bỏ quên)
 • Kích hoạt cho vai trò người dùng cụ thể
 • Tùy chỉnh mã giảm giá
  • Giá trị mã
  • Giảm giá bằng số tiền cố định hoặc tỷ lệ phần trăm
  • Ngày hết hạn mã giảm giá
 • Loại trừ sản phẩm và danh mục cụ thể (Không gửi email khôi phục khi có bất kỳ sản phẩm hoặc danh mục nào được chọn trong giỏ)
 • Gửi email kiểm tra để xem nó trông như thế nào

Bố cục email và chủ đề:

Kể từ khi phát hành phiên bản 1.2.0, mẫu email giờ đây đã có sẵn dưới WooCommerce>Cài đặt>Email. Tất cả các email tiện ích mở rộng bắt đầu với “Addify”. Nhấp vào email để tùy chỉnh chủ đề email và các chi tiết khác. Điều này cũng bao gồm các bước để ghi đè lên mẫu.

Kích hoạt

Đi tới Cart recovery và điều hướng tới tab kích hoạt để truy cập dữ liệu phân tích về giỏ hàng bị bỏ quên, đơn hàng đang chờ xử lý và khôi phục.

Danh sách giỏ hàng bỏ quên:

Bạn có thể truy cập tất cả giỏ hàng bỏ quên từ tab cart recovery > abandoned carts. Ở đây, bạn có thể xem chi tiết giỏ hàng và từ dropdown, bạn có thể chọn bất kỳ mẫu email nào và gửi nó bằng một cú nhấp chuột.

Danh sách đơn hàng chờ xử lý:

Ở đây, bạn có thể thấy danh sách tất cả các đơn hàng chờ xử lý mà tiện ích mở rộng này đã khôi phục và có thể khôi phục được. Bạn có thể chọn bất kỳ mẫu email nào từ danh sách thả xuống để gửi lại và yêu cầu khách hàng hoàn thành đơn hàng bằng cách thực hiện thanh toán.

Danh sách giỏ hàng đã khôi phục:

Lưới này hiển thị tất cả các giỏ hàng đã được phục hồi bởi tiện ích mở rộng này. Bạn có thể xem chi tiết của từng giỏ hàng.

Email Logs:

Tiện ích mở rộng giữ một bản ghi của tất cả các email đã được gửi để khôi phục đơn hàng chờ xử lý và giỏ hàng bị bỏ quên. Dù họ có là thủ công hay tự động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader