Hướng dẫn cho Nhà phát triển về Apple Pay với Cổng thanh toán của Bên thứ ba

Đối với hầu hết các cửa hàng, cách tốt nhất để chấp nhận Apple Pay với WooCommerce là qua WooPayments .Tuy nhiên, Apple Pay cũng có thể được kích hoạt với một số cổng thanh toán của bên thứ ba như Stripe, Square, và Authorize.net. Tùy thuộc vào cổng, quá trình thiết lập cho Apple Pay có thể đơn giản, hoặc có thể là một công việc khó khăn. Bạn có thể cần sự giúp đỡ của một nhà phát triển để bắt đầu và thực hiện với Apple Pay khi không sử dụng Apple Pay qua WooPayments. Việc thiết lập Apple Pay cho các cổng thanh toán thứ 3 ngoài WooPayments cũng là not covered by our support policy , vì vậy quá trình chứng nhận máy chủ must be completed by you or your developer independently trước khi Apple Pay có thể được kích hoạt trong một plugin. Tài liệu này cung cấp một hướng dẫn cho nhà phát triển để cài đặt Apple Pay. Nếu bạn không chắc chắn rằng bạn có thể thực hiện được điều này một mình, vui lòng xem phần về Tạo Chứng chỉ Apple . Nếu bạn không thể hoàn thành phần này một cách độc lập, bạn nên làm việc với một chuyên gia để hỗ trợ bạn trong quá trình thiết lập này. Thật không may, không có cách nào để đơn giản hóa quy trình này cho các bên xử lý thanh toán thứ ba.Bỏ qua >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader