connect-telegram

Hộp Sản Phẩm Tùy Chỉnh Tự Kết Hợp

Với Custom Mix & Match Product Boxes dành cho WooCommerce, chủ cửa hàng có thể tạo hộp sản phẩm tùy chỉnh WooCommerce và cho phép khách hàng tạo nhiều hộp hoặc bộ từ các sản phẩm được cung cấp.

Cài Đặt

 1. Tải về Custom Mix & Match Product Boxes từ bảng điều khiển WooCommerce của bạn.
 2. Trên bảng điều khiển quản trị WordPress, hãy đi tới Plugins > Add New > Upload và chọn tệp ZIP bạn vừa tải xuống.
 3. Nhấp vào Install Now , sau đó Activate Plugin.

Cấu Hình

Để cấu hình tiện ích mở rộng, hãy đi tới WooCommerce > Settings trong bảng điều khiển quản trị WordPress. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tab Custom Boxes .

Cài Đặt Hộp Tùy Chỉnh

Trong Custom Boxes > General Settings , bạn có thể cấu hình các tùy chọn sau:

 • Select Layout Style: Chọn giữa Detailed (product description is visible) and Compressed để hiển thị sản phẩm ở giao diện người dùng.
 • View Style: Chọn hiển thị hộp sản phẩm ở dạng List hoặc Grid view .
 • Add to Cart Text: Đặt chữ tùy chỉnh cho nút thêm vào giỏ hàng.
 • Heading Label: Tùy chỉnh nhãn tiêu đề cho hộp sản phẩm.
 • Out of Stock Error Text Message: Tùy chỉnh chữ sẽ được hiển thị khi sản phẩm hết hàng.
 • Box Success Message: Đặt thông báo tùy chỉnh khi hộp sản phẩm đầy.
 • Form Width: Tùy chỉnh độ rộng của hộp sản phẩm theo ý thích của bạn.
 • Background Color: Tùy chỉnh màu nền của hộp sản phẩm.
 • Primary Color: Đặt màu chính của hộp sản phẩm để phù hợp với chủ đề cửa hàng của bạn.
 • Price Lable: Tùy chỉnh màu của chữ nhãn giá.
 • Image Placeholder: Đặt hình ảnh tùy chỉnh cho hộp trống
Cài đặt hộp sản phẩm tùy chỉnh

Cách Tạo Hộp Sản Phẩm Tùy Chỉnh

Để tạo hộp kết hợp WooCommerce, điều hướng tới WooCommerce > Products > All Products > Add New . Trong tab dữ liệu sản phẩm, đặt loại sản phẩm thành Custom Product Boxes và tab “Product Boxes” sẽ được thêm.

 • Enable / Disable: Kích hoạt hoặc tắt hộp sản phẩm cho sản phẩm cụ thể.
 • Pricing Type: Từ trong menu xổ xuống, chọn loại giá – các tùy chọn bao gồm:
  • Fixed Pricing – Giá cố định của một hộp
  • Per Item Price with Base Price – Bao gồm giá sản phẩm và giá sản phẩm cũng như
  • Per Item Price Without Base Price – Chỉ bao gồm giá của các sản phẩm trong một hộp.
 • Box Quantity: Đặt số sản phẩm được phép trong một hộp.
 • Allow Partially-Filled Box: Chọn cho phép thanh toán cho các hộp không đầy đủ.
 • Minimum Allowed: Đặt số lượng sản phẩm tối thiểu cho hộp không đầy đủ.
 • Sort Product by Date: Sắp xếp sản phẩm trong hộp dựa trên ngày xuất bản sản phẩm.
 • Enable Gift Message: Chọn cho phép khách hàng thêm tin nhắn quà tặng tùy chỉnh cho hộp sản phẩm.
 • Enable Per Product Limit: Giới hạn khách hàng với một giới hạn cụ thể cho các sản phẩm giống nhau.
 • Enable New Box Quantity : Chọn cho phép khách hàng thêm một hộp phụ khi hộp trước đã đầy.
Cài đặt sản phẩm hộp sản phẩm tùy chỉnh
 • Add-on Products: Bao gồm sản phẩm bổ trợ được hiển thị trong hộp sản phẩm tùy chỉnh.
 • Pre-Filled Box: Chọn để tự điền các hộp sản phẩm bằng các sản phẩm đã chọn. Bạn có thể đặt các sản phẩm cụ thể và số lượng của chúng và cũng làm cho những sản phẩm đó bắt buộc phải mua trong một hộp.
Cài đặt hộp sản phẩm tùy chỉnh đã điền trước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader