connect-telegram

Hoạt động Thành viên Phòng tập

Kịch bản

Bạn sở hữu một phòng tập yêu cầu thành viên, và có nhiều hoạt động tại phòng tập bao gồm lớp Spin. Hoạt động chỉ dành cho những người có tư cách thành viên và phải đặt trước.

Sản phẩm được sử dụng

Cài đặt và Cấu hình

Tạo nhóm

Đầu tiên, chúng ta cần tạo một nhóm dành cho những người đăng ký sản phẩm của bạn. Những người đăng ký sản phẩm của bạn sẽ được thêm vào nhóm và được truy cập vào các sản phẩm bổ sung khác ngoài phạm vi công cộng.

 1. Trên thanh bên của Trang quản trị WordPress của bạn, nhấp vào Groups > Capabilities .
 2. Nhấp vào nút New Capability ở trên cùng.
 3. Dưới loại Năng lực, gõ gym_membership, sau đó nhấn Add .
 4. Trong thanh bên của Trang quản trị WordPress của bạn, nhấp vào Groups > Groups .
 5. Nhấp vào nút New Group ở trên cùng.
 6. Điền vào trường Name . Tôi gọi tên của tôi là Hoạt động Thành viên Phòng tập .
 7. Nhấp vào Capabilities và thêm năng lực mới được tạo. Sau đó nhấp Add .

Bạn đã sắp xếp xong! Bạn đã tạo một nhóm mà chúng ta sẽ gán người dùng cho.

Tạo Gói đăng ký

Chúng ta cần thiết lập một Sản phẩm Gói đăng ký để bán cho khách hàng và gán nó cho nhóm mới mà chúng ta đã tạo trước đó.

 1. Trên thanh bên của Trang quản trị WordPress của bạn, nhấp vào Products > Add New .
 2. Đặt tên cho sản phẩm của bạn như Gói thành viên Phòng tập.
 3. Giờ chúng ta sẽ muốn thiết lập Dữ liệu Sản phẩm. Loại sẽ là Simple Subscription và tôi đã đặt giá là $75 mỗi tháng.
 4. Chọn tab Groups sau đó chọn trên mục trường Add to Groups . Bây giờ bạn nên có tùy chọn để chọn nhóm bạn đã tạo trước đó. Thêm nhóm và nhấn Publish cho sản phẩm của bạn.

Mỗi khi ai đó mua sản phẩm này, nó sẽ tự động thêm họ vào nhóm Thành viên Phòng tập. Nếu một người dùng hủy, nó sẽ tự động xóa họ khỏi nhóm này. Chỉ có những người đăng ký hoạt động mới ở trong nhóm.

Tạo một Sản phẩm có thể đặt được

Giờ chúng ta muốn người dùng có thể đặt các hoạt động dựa trên thành viên họ đã mua trước đó. Tuy nhiên, chúng ta muốn đảm bảo rằng chỉ những người dùng đang hoạt động của gói đăng ký mới có quyền xem sản phẩm này.

 1. Trên thanh bên của Trang quản trị WordPress của bạn, nhấp vào Products > Add New .
 2. Đặt tên cho sản phẩm của bạn như Lớp Spin .
 3. Đặt Dữ liệu Sản phẩm để trở thành một Bookable Product .
 4. Chúng tôi sẽ thiết lập một số quy tắc cơ bản cho sản phẩm có thể đặt được. Sự kiện miễn phí, khối cố định 1 ngày, và chỉ dành cho Thứ Bảy và Chủ Nhật.
 5. Bây giờ, trong hộp “Nhóm” trên trang Chỉnh sửa sản phẩm ở cột bên phải trên cùng, nhấp vào trường cho Read . Chọn nhóm mới mà chúng ta đã tạo trước đó.

Publish sản phẩm, và bạn đã sẵn sàng! Chỉ những người có quyền truy cập vào nhóm đó mới có thể xem sản phẩm này; Nó cũng bị ẩn khỏi các trang cửa hàng của bạn.

Câu hỏi và Phản hồi

Có câu hỏi trước khi bạn mua? Vui lòng điền vào biểu mẫu trước bán hàng này. Đã mua và cần hỗ trợ? Liên hệ với Một Kỹ sư Hạnh phúc qua Trợ giúp Desk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader