Hoạt động du lịch

Tình huống

Một nhà điều hành du lịch muốn cung cấp các tour hàng ngày. Các tour kéo dài hai giờ và thời gian bắt đầu là 10:00 sáng, 2:00 chiều, và 6:00 tối. Chi phí khác nhau cho người lớn và trẻ em. Sức chứa tối đa cho tour là 25 người.

Sản phẩm được sử dụng

Thiết lập và cấu hình

Tạo sản phẩm

  • Sản phẩm là ảo (không cần gửi bất cứ thứ gì)
  • Sản phẩm có người
  • Thời gian đặt chỗ là các khối cố định 2 giờ

Tab Availability

  • Số lượng đặt chỗ tối đa mỗi khối: 25
  • Mặc định tất cả các ngày đều không khả dụng
  • Thêm phạm vi thời gian cho các tour:

Tab Persons

Tùy chọn: đặt số người tối thiểu và tối đa. Trong ví dụ này, số người tối đa không nên vượt quá số lượng đặt chỗ tối đa mỗi khối.

  • Để thực hiện yêu cầu về số lượng tối đa là 25 người trong tour, hãy bật chế độ ‘Count persons as bookings’
  • Để cho phép giá cả khác nhau cho người lớn và trẻ em, hãy chọn ‘Enable person types’
  • Nhấp nút ‘Add Person Type’ và thêm loại người ‘Adults’
  • Đặt Base Cost là 25

Lặp lại quy trình để thêm loại người ‘Children’ với base cost là 20 Tùy chọn định nghĩa số lượng tối thiểu và tối đa cho mỗi loại người để cho phép tối thiểu và tối đa per booking . Một lần nữa, số lượng tối đa không nên vượt quá số lượng khối có sẵn tối đa. Đó là tất cả! Chi phí đặt chỗ sẽ dựa trên số lượng mỗi loại người được thêm vào đặt chỗ.

Usage

Đây là những gì nó sẽ trông giống như cho khách hàng của bạn:

Câu hỏi và phản hồi

Có câu hỏi trước khi mua? Xin vui lòng điền vào biểu mẫu trước khi bán. Đã mua và cần sự hỗ trợ? Liên hệ với một Happiness Engineer thông qua Trung tâm Hỗ trợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader