connect-telegram

Hiển thị kích thước sản phẩm trên các trang lưu trữ

Đây là một Developer level tài liệu. Nếu bạn không quen với việc mã hóa và giải quyết các xung đột tiềm năng, hãy chọn một Chuyên gia Woo hoặc Nhà phát triển để được hỗ trợ. Chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ cho các tuỳ chỉnh dưới chính sách hỗ trợ Chính sách hỗ trợ của chúng tôi.

Bạn cần thêm mã này vào file functions.php của chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng custom, như plugin Đoạn mã . Vui lòng không thêm mã tuỳ chỉnh trực tiếp vào file functions.php của chủ đề gốc của bạn vì điều này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật theme. Hiển thị kích thước sản phẩm WooCommerce trên các trang lưu trữ, dưới tiêu đề của sản phẩm.

Phiên bản WooCommerce 3.0+

Phiên bản WooCommerce nhỏ hơn 3.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader