connect-telegram

Google Product Feed – Feed Đánh giá Sản phẩm

Ngoài việc chuyển giao dữ liệu sản phẩm đến Google Merchant Centre, tiện ích mở rộng cũng bao gồm hỗ trợ cho Feed Đánh giá Sản phẩm của Google . Điều này cho phép bạn gửi một feed cho Google với chi tiết về tất cả các đánh giá của khách hàng, từ đó có thể nâng cao quảng cáo sản phẩm của bạn.

Trước khi bạn bắt đầu

Trước khi bắt đầu, bạn cần đăng ký chương trình feed đánh giá sản phẩm của Google .

Cài đặt & cấu hình

Bạn có thể tạo một feed đánh giá sản phẩm trong cài đặt WooCommerce của bạn, dưới WooCommerce > Product Feeds. Nhấp vào “Add New”, và đặt loại là “Google merchant centre product review feed”, ví dụ. Đó là toàn bộ cấu hình cần thiết ở phía WooCommerce – chỉ cần ghi chú URL feed được hiển thị sau khi bạn lưu, vì bạn sẽ cần nó khi cài đặt feed đánh giá của mình trong Google Merchant Center.

Thêm feed của bạn vào Google Merchant Centre

Một khi bạn đã được chấp nhận vào chương trình Đánh giá Sản phẩm của Google, và đã kích hoạt feed của mình, bạn sẽ cần thiết lập nó bên trong Google Merchant Center.

  • Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center của bạn
  • Chuyển đến: Marketing > Product Reviews > Feeds

  • Nhấp vào nút xanh +
  • Nhập tên feed woocommerce-review.xml và đảm bảo rằng Scheduled Fetch được chọn trước khi nhấp vào Continue

  • Nhập tên tệp , chọn thời gian lấy , và nhập URL feed mà bạn đã ghi chú trước đó

Một khi hoàn tất, thì Google sẽ lấy và xác thực feed của bạn và liên hệ với bạn nếu có bất kỳ vấn đề nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

preloader